Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Już od godz. 10:00 w dniu 9 września br., w Klubie Delta zaczęli pojawiać się uczestnicy, dla których przygotowany był poczęstunek w postaci napojów, kanapek, drożdżówek i ciast. Sekretariat prowadził rejestrację i udzielał informacji.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru okręgowego w rytmie marsza oraz odegraniem hymnu PZD. Otwierając posiedzenie, prezes Okręgu przywitał członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach:

- wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – pana Olgierda Kustosza wraz z dyrektorem biura Marszałka, panią  Dorotą Rybarską-Jarosz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

- Franciszka Cimoszko, byłego działacza władz okręgowych i długoletniego prezesa nieistniejącego już ROD 26 Kwietnia, zlikwidowanego pod budowę drogi.

- Franciszka Ozgę, byłego członka władz okręgowych i długoletniego i zasłużonego ROD Wiarus.

- redaktora Kuriera Szczecińskiego – pana Kamila Krukowskiego

- dyrektora biura posła Dariusza Wieczorka, panią Teresę Szymańską.

W imieniu wszystkich uczestników, serdecznie została powitana pani Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, która na uroczystości reprezentowała pana Eugeniusza Kondrackiego – prezesa PZD.

Uroczyste posiedzenie było związane głównie z jubileuszem 40 lecia PZD i 75 lecia polskiego ogrodnictwa działkowego na ziemiach pomorza zachodniego.

Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków, referat okolicznościowy wygłosił prezes Okręgu. Referaty tematyczne wygłosili:

- Józef Romanowski – I wiceprezes Okręgu nt. Współpracy z samorządami zarządów ROD i kolegiów

- Czesław Skonecki – wiceprezes na temat konieczności dalszego rozwoju ROD

- Justyna Sielicka – instruktor ogrodniczy Okręgu nt. Nasze ogrody na tle Europy.

Wystąpienia merytoryczne przeplatała pani Ewa Rogala odczytując okolicznościowe wiersze.

Po referatach nastąpił akt wręczenia sztandaru dla ROD Górki Ustowskie w Szczecinie – rówieśnika PZD.

Akt nadania sztandaru odczytała pani Maria Fojt, przyjęła od rodziców chrzestnych  pani Krystyny Gibaczek i Romana Krempskiego sztandar, który odpowiednim życzeniem przekazała prezesowi  zarządu ROD Romualdowi Chamera. Prezes po prezentacji sztandaru przekazał sztandar dla pocztu sztandarowego. Poczet w rytmie marsza dokonał prezentacji sztandaru dla uczestników posiedzenia.

Kolejnym aktem była dekoracja przez wicemarszałka województwa srebrną odznaką regionalną Gryfem Zachodniopomorskim następujące osoby:

- prezes Okręgu – Tadeusz Jarzębak

- wiceprezes Okręgu – Józef Romanowski

- przewodniczący OKR – Eugeniusz Rabuski

- były, długoletni sekretarz Okręgu – Edward Grabowski.

Marszałek Olgierd Kustosz, w swoim wystąpieniu odniósł się do spraw PZD z dużym uznaniem i zaoferował poszerzenie współpracy w formie spotkań roboczych. Przekazał jednocześnie życzenia wraz z pamiątkową grafiką TUTAJ.

Dyrektor  biura, pan Tomasz Olkuski odczytał uchwałę o wyróżnieniu Odznaką Za Zasługi dla PZD, nadaną panu Olgierdowi Kustoszowi i Zygmuntowi Dziewguciowi (nieobecny). Dekoracji odznaką dokonał prezes Okręgu.

W wystąpieniu gości, głos zabrała pani Teresa Zakrzewska, reprezentująca posła Dariusza Wieczorka, odczytując przesłane życzenia TUTAJ.

Prezes Okręgu odczytał życzenia przesłane przez przewodniczącą Sejmiku Województwa, panią dr Marię Ilnicką-Mądry TUTAJ oraz poinformował o życzeniach przewodniczącej Rady Miasta Szczecina, która nie mogła być obecna ale zaproponowała w terminie późniejszym spotkanie robocze. Swoje życzenia nadesłał również pan Jarosław Rzepa, poseł nas Sejm Rzeczpospolitej TUTAJ.

Gwoździem programu w wystąpieniu gości była relacja z I Zjazdu Delegatów POD, pani Marii Fojt, która przekazała serdeczne życzenia od prezesa Związku, a dla autentyczności przytoczyła cytaty z wypowiedzi delegatów Okręgu Szczecińskiego na I Zjeździe, co wywołało bardzo pozytywną reakcję wśród uczestników.

Prezes Okręgu podziękował za ciepłe wystąpienie i również przekazał od Okręgu najlepsze życzenia dla prezesa PZD – pana Eugeniusza Kondrackiego.

Po wystąpieniach gości, rozpoczęło się wręczanie dyplomów jubileuszowych nadanych przez prezesa Związku dla założycieli PZD oraz byłych i aktualnych działaczy.

  

Część przyznanych dyplomów, została już adresatom doręczona w czasie ogrodowych dni działkowca, a także na niektórych walnych zebraniach sprawozdawczych.

Na wniosek komisji uchwał i wniosków, została podjęta uchwała zatwierdzająca zmianę nazwy ROD Zawadzkiego w Gryfinie na Zielone Tarasy, uczestnicy przez aklamację przyjęli również rezolucję skierowaną do samorządów gmin oraz zarządów ROD.

Oficjalnie, po zakończeniu porządku, zamknięto obrady odprowadzeniem sztandarów i przystąpiono do poczęstunku okolicznościowym tortem wszystkich uczestników oraz wręczeniem pamiątkowych statuetek i jubileuszowych gadżetów.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 4

Wczoraj 160

W tygodniu 878

W miesiącu 4120

Wszystkich 351797

Kubik-Rubik Joomla! Extensions