Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W ostatnią niedzielę września, przy słonecznej pogodzie w Szczecinie, odbyła się gala wieńcząca 47 edycję konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”. Na terenie Rajskiego Ogrodu w Szczecinie, w obecności finalistów i ich rodzin, przedstawicieli partnerów konkursu, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla laureatów,

członków jury oraz czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, rozdano nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: kategoria balkony, kategoria ogrody, kategoria inne formy zagospodarowania terenu i kategoria rodzinne ogrody działkowe.

Otwierając galę zakończenia 47 edycji konkursu „Cały Szczecin w kwiatach” Roman Ciepliński, redaktor naczelny Kuriera Szczecińskiego podkreślił rolę uczestników konkursu na wpływ przyjaznej przestrzeni publicznej dla społeczności lokalnej i przyjezdnych do Szczecina oraz wpływ zieleni na czystość powietrza.

Do kategorii ogrody działkowe konkursu, zgłosili się również działkowcy z ROD zlokalizowanych na terenie Szczecina.

Tytuł najpiękniejszej działki po raz drugi w edycji konkursu, przypadł pani Marii Matz użytkującej działkę w ROD „A. Mickiewicza”.

   

Drugie miejsce przypadło Annie i Andrzejowi Kostańskim z ROD „Bukowina”.

 

Trzecie miejsce natomiast zdobył Gracjan Falkowski z w ROD „Nowe Osiedle”.

 

Wyróżniono działkę państwa Heleny i Franciszka Konkolewskich  z ROD „Port Centralny”.

 

Wspólnym zdjęciem laureatów zakończyła się gala finału 47 edycji „Cały Szczecin w kwiatach”.

 

Wszystkim finalistom i laureatom konkursu „Cały Szczecin w kwiatach” składamy gratulacje od Polskiego Związku Działkowców z Szczecina. 

 

Sekretarz Okręgu PZD w Szczecinie

Roman Krempski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 157

W tygodniu 170

W miesiącu 3907

Wszystkich 356641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions