Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 25.09.2021 r. odbyło się Walne Zebranie ROD „Santocka” w Szczecinie. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w okresie pandemicznym zebranie odbyło się w ogrodowym DOMU DZIAŁKOWCA z zachowaniem szczególnej ostrożności i poszanowania zdrowia drugiej osoby w II terminie o godz. 11:30.    

       

Frekwencja na WZS - 20,85 %.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD Pan Jerzy MARCZAK. Powitał przybyłych na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ogrodu i Wiceprezesa Okręgu PZD Szczecin Józefa Romanowskiego obsługującego zebranie.

Wybrano Przewodniczącego WZS. Zatwierdzono porządek zebrania i regulamin. Wybrano komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

Pan Prezes złożył szczegółowe sprawozdanie za 2020 r. udzielił wyjaśnień na zadane pytania.

Materiały przygotowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną z uwagą wysłuchali działkowcy. Zebranie przebiegło w życzliwej atmosferze spokojnie i rzeczowo. W dyskusji działkowcy poruszali najpilniejsze tematy:

- rosnące ceny oraz organizację systemu odbioru śmieci z ogrodu.

- wjazd samochodów na teren ogrodu.

- monitoring terenu ogrodu

- obciążanie niezdyscyplinowanych działkowców kosztami wynajmu kontenera

- montaż foto-pułapek w celu znalezienia sprawcy itd.

- Dyskusja była merytoryczna, rzeczowa służąca poprawie w działalności ogrodu.

Podjęto stosowne uchwały dotyczące 2020 i 2021 r.

W imieniu OKREGU PZD Szczecin Józef ROMANOWSKI złożył krótką informację dotyczącą PZD, o obchodach 40-lecia PZD w ogrodach, złożył podziękowanie organom statutowym ROD, za wykonaną pracę organizacyjną, za zrealizowane inwestycje, za uczestnictwo w zebraniu wszystkim obecnym i ich rodzinom.

Wiceprezes Okręgu PZD Szczecin

Józef Romanowski

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 4

Wczoraj 157

W tygodniu 161

W miesiącu 3898

Wszystkich 356632

Kubik-Rubik Joomla! Extensions