Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W tym roku z powodu wciąż groźnego covid-19, największe święto ruchu ogrodnictwa działkowego, Krajowe Dni Działkowca odbyły się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W czwartek 30 września goście i uczestnicy uroczystości zgromadzili się w siedzibach Okręgów oraz KR  PZD, gdzie przygotowane były kosze dożynkowe oraz tradycyjne bochny chleba.

 

Krajowe Dni Działkowca w roku Jubileuszu 40-lecia PZD rozpoczęły się wysłuchaniem przez uczestników hymnu narodowego oraz hymnu PZD.

Następnie prezes PZD Eugeniusz Kondracki powitał członków KR, członków KKR, prezesów OZ, zasłużonych działkowców i wszystkich zebranych w Okręgach. Podkreślił, że dzięki nowoczesnej technologii, mimo trudnych czasów pandemii, możemy się poczuć, jakbyśmy byli razem podczas tego tradycyjnego i najważniejszego dla ruchu działkowego święta. To czas na podsumowanie ostatniego roku. Zdaniem prezesa Kondrackiego za nami trudny rok. Pandemia nie sprzyjała realizacji zadań, jakie stoją na co dzień przed PZD.  Okazało się jednak, że Związek nawet w takich warunkach potrafi działać prężnie i skutecznie. Nie zawsze było idealnie, ale działacze i wszyscy członkowie Związku stanęli na wysokości zadania. Zarówno OZ, jak i ROD realizowały wszystkie uchwały. Mimo pandemii praca odbywała się na bieżąco, a struktury realizowały swoje zadania. - Związek w tym trudnym czasie się sprawdził – podkreślał prezes PZD. Podziękował za wysiłek, oddanie, zaangażowanie i rozumienie celów związku wszystkim działaczom.  Zaznaczył, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie realizować zadania, co pokazała wygrana batalia o ustawę z 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych. – Dlatego niech „Razem być” pozostanie naszym najważniejszym hasłem – mówił.

Zauważył także, jak ważna jest organizacja przez poszczególne Okręgi oraz ROD własnych Dni Działkowca. To takie uroczystości integrują środowisko i dają poczucie wspólnoty, a to prowadzi do sukcesów. 

Po powitaniu nadszedł ważny moment symbolicznego dzielenia dożynkowego chleba. Jego bochny przygotowane były we wszystkich Okręgach. Prezes Kondracki podkreślił, że chociaż działkowcy nie uprawiają zbóż i nie pieką chleba, to jest on symbolem ich pracy, a życzliwe   dzielenie się nim symbolizuje stosunek do lokalnych społeczności i władz samorządowych i centralnych.

Tegoroczne Krajowe Dni Działkowca były okazją do odznaczenia działaczy zasłużonych w pracy dla wspólnego dobra medalem Bene Meritum ufundowanym z okazji jubileuszu 40-lecia PZD. Jako pierwszy medal otrzymał prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Wręczył go wiceprezes Zdzisław Śliwa (obaj znajdowali się w siedzibie KR), mówiąc: - To dla mnie zaszczyt wręczyć ten medal twórcy Związku i jego pomysłodawcy prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu, w podziękowaniu za dotychczasową pracę i życzeniami zdrowia i dalszej pracy dla Związku. Prezes serdecznie podziękował i stwierdził, że medal jest cenny, ale też wyjątkowo pięknie zaprojektowany. Uhonorowany medalem został także prezes Zdzisław Śliwa.

Pozostałe medale zostały przekazane do Okręgów, gdzie podczas uroczystości otrzymali je prezesi OZ, członkowie KR nie będący prezesami Okręgów oraz członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Do cennego, ale i pięknie zaprojektowanego medalu dołączony został dyplom z napisem Bonum commune, czyli „wspólne  dobro”, bo odznaczeni przez wiele lat działali właśnie dla wspólnego dobra.

Kolejną grupą odznaczonych medalem Bene Meritum byli wieloletni pracownicy merytoryczni Biura KR PZD.

Prezes Kondracki zapewnił, że wręczanie medali będzie kontynuowane, aby otrzymali je wszyscy, którzy swoją ciężką, pełną oddania pracą zasłużyli sobie na to. - Związek opiera się o wszystkich swoich członkach.  Nie zapominajmy o tych dzięki, którym możemy dziś obchodzić tę uroczystość. Pamiętajcie o ogrodach i o ludziach, którzy te ogrody budowali i są skłonni je bronić – mówił prezes PZD.

Tradycyjnie podczas Krajowych Dnia Działkowca przedstawieni zostali laureaci konkursów: „Najpiękniejsza Działka w ROD” oraz  „ROD 40-lecia PZD” . Wyniki przedstawił Edward Galus, członek zarządu PZD i przewodniczący komisji konkursowych.

Prezes Kondracki pogratulował wszystkim laureatom i podziękował uczestnikom konkursów za zgłoszenia. Zauważył, że poziom zgłoszeń był bardzo wyrównany.

 

Podczas uroczystości podsumowali 40-lecie Związku, gratulowali jego członkom i dziękowali prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu za wieloletnią pracę m.in. prezes OZ w Szczecinie Tadeusz Jarzębak, Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Marta Warmuz – prezes OZ Małopolskiego.

Okazję do wystąpienia miała także trójka laureatów konkursu „40 lat Polskiego Związku działkowców – Dziedzictwo i przyszłość”: Lucyna Cyrek,  Jadwiga Kupiszewska oraz  Andrzej Górczyński. A wyróżniona w konkursie Walentyna Pawelec zadeklamowała swój wiersz „Budować dom” odnoszący się do 40-letniej historii Związku. Prezes podziękował za ciepłe słowa i dodał, że pani Walentyna  swoim wierszem doceniła trud i wysiłek wszystkich, którzy przez 40-lat budowali siłę polskiego ruchu działkowego.

Na zakończenie przyszedł moment dzielenia tortów, które zostały one przygotowane w każdym z Okręgów dla wszystkich uczestników Krajowych Dni Działkowca. Nietypowych, ale jednocześnie miłych, pełnych wzruszeń i potrzebnych w tych trudnych czasach, po to aby poczuć wspólnotę.

LS

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 239

Wczoraj 231

W tygodniu 1679

W miesiącu 5241

Wszystkich 391964

Kubik-Rubik Joomla! Extensions