Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 14 października 2021 r., w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Krajowy Zarząd PZD obradował w pełnym składzie. Obecna również była Pani Maria Fojt-Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Prezes PZD szczegółowo przedstawił stan przygotowań materiałów merytorycznych, które będą przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady PZD, zwołanej na dzień 21 października br. Krajowy Zarząd PZD monitorując bieżącą sytuację w kraju, związaną ze wzrostem zakażeń na Covid 19 i dbając o bezpieczeństwo członków KR PZD zdecydował, że posiedzenie KR PZD odbędzie się jednak w formie zdalnej, o czym uczestnicy zostali niezwłocznie powiadomieni.

Następnie Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z wynikami kontroli w Okręgu Podkarpackim PZD oraz ROD im. H. Wieniawskiego oraz „Zalesie” w Rzeszowie, która przeprowadzona została przez zespół kontrolny jednostki krajowej PZD. Szczegółowo temat zreferowany został przez członków zespołu: Mariolę Kobylińską-Przewodniczącą zespołu (kierownik WGG), Mirosławę Marks-Główną Księgową PZD oraz Annę Mioduszewską-starszą inspektor ds.prawnych w Wydziale Prezydialnym.  

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD „Ikar” w Świdniku, ROD „Stokrotka” w Grębocicach oraz ROD „Karolinka” w Malni.

Krajowy Zarząd PZD udzielił zarządowi ROD „Promień” w Sulechowie pożyczki z Funduszu Samopomocowego na realizację II etapu inwestycji budowy instalacji wodociągowej w ROD. Przyznana została również dotacja na budowę siedziby dla zarządu ROD „Wzgórze Arkońskie” w Szczecinie.

W ramach swoich statutowych kompetencji Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał OZ i podjął uchwały w tym zakresie w sprawach dotyczących ROD „Oaza” w Kukowie (Okręg Podlaski) pozostawiając w mocy zaskarżone uchwały.

Krajowy Zarząd PZD, w związku z roszczeniem dotyczącym gruntu ROD „Granicznik” w Tuplicach przyznał również z Funduszu Obrony ROD środki na zakup prawa własności nieruchomości.

 

Anna Mioduszewska

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 245

Wczoraj 231

W tygodniu 1685

W miesiącu 5247

Wszystkich 391970

Kubik-Rubik Joomla! Extensions