Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 21 października 2021 r. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD.  W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Posiedzenie odbywało się on-line.

Wiodącym tematem XI posiedzenia Krajowej Rady PZD było podsumowanie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Prezes PZD podkreślił, że kampania była niezwykle trudna i wymagała dużej pracy poczynając od KR przez OZ do zarządów ROD. Mimo, że warunki do rozpoczęcia odbywania walnych zebrań pojawiły się dopiero w połowie czerwca, po tym jak Rada Ministrów złagodziła obostrzenia związane z pandemią, to żyliśmy tą kampanią  od początku roku, kiedy to Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań.  Temat walnych zebrań Związek traktuje jako niezwykle ważny i mający duże znaczenie dla funkcjonowania ROD i Związku.

Szczegóły podsumowania walnych zebrań na podstawie informacji z Okręgów przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego. Wynikało z nich, że walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2021 odbyły się w 4305 ROD. Niestety, co jest niepokojące, w 296 ROD zebrania nie odbyły się, a brak ich zwołania, a co za tym idzie niewykonanie obowiązku statutowego, zarządy ROD tłumaczyły głównie pandemią.

Krajowa Rada PZD w podjętej uchwale uznała, że kampanię tegorocznych walnych zebrań należy ocenić w sposób zróżnicowany. Wiele okręgów osiągnęło bardzo dobre wyniki pod względem przygotowania, przeprowadzenia walnych zebrań, podjęcia uchwał, również inwestycyjnych na czym Związkowi zależało. W wielu okręgach jednak ocena nie może być pozytywna z powodu ilości nieodbytych walnych zebrań. Krajowa Rada PZD stwierdziła również, że zarządy ROD, Okręgowe Zarządy PZD oraz Krajowy Zarząd PZD stanęły na wysokości zadania przygotowując i realizując walne zebrania sprawozdawcze w ROD. KR PZD przekazała wyrazy uznania zarządom ROD, które mimo stanu epidemii przygotowały i przeprowadziły w bezpieczny sposób dla działkowców walne zebrania.

W tym temacie wypowiadali się przedstawiciele Okręgów podsumowując przebieg kampanii walnych zebrań w ogrodach oraz działania jakie były podejmowane, by wspomóc zarządy w organizacji i ich przeprowadzeniu.

Następnie Przewodniczący Komisji, która opracowała Techniczne wytyczne w sprawie projektowania i zakładania ROD Edward Galus omówił ten dokument oraz prowadzone prace, w wyniku których wytyczne zostały opracowane. Dodał iż inicjatorem powstania tego opracowania był Prezes PZD. Biorąc pod uwagę fakt, że Program Rozwoju ROD w wielu Okręgach jest aktywnie realizowany, czego efektem jest uzyskanie gruntów pod nowe ROD, Krajowy Zarząd PZD już w czerwcu br. powołał Zespół do opracowania Instrukcji w sprawie zasad i wytycznych zakładania rodzinnych ogrodów działkowych. Wytyczne obejmują konieczne kompleksowe działania istotne do wykonania przy realizacji zadania w zakresie założenia ROD oraz modernizacji istniejących ROD. Prezes PZD podsumowując temat podkreślił, że „Techniczne wytyczne…”  są dokumentem dobrze opracowanym, w którym wykorzystano doświadczenie Związku z 40-letniej historii, a także z czasów, sprzed powstania Związku.

Krajowa Rada PZD mając na względzie fakt, że sztandary ROD oraz Okręgowych Zarządów PZD są elementem historii i tożsamości Związku, stanowią o przynależności do Polskiego Związku Działkowców, zasługują na nadanie im odpowiedniej rangi i uhonorowanie, jako elementu historii Polskiego Związku Działkowców. Dlatego też  KR PZD ustanowiła  „Złotą Księgę Sztandarów PZD”, w której zamieszone będą wszystkie sztandary nadane przez KR PZD w okresie 40-lecia istnienia PZD.

Prezes PZD podjął temat aktualnej sytuacji Związku opierając się głównie na sprawach wewnętrznych: problemie nieodbycia walnych zebrań w niemal 300 ROD, konieczności ożywienia kontaktów na linii Zarząd ROD - Okręgowy Zarząd – Krajowy Zarząd, konieczności zintensyfikowania szkoleń dla aktywu oraz nowych działkowców oraz zbliżającego się terminu, do którego wszystkie ROD powinny przenieść księgowość do ośrodków finansowo-księgowych funkcjonujących przy OZ.

Ponadto Krajowa Rada PZD zarejestrowała Regulamin Okręgowej Rady Opolskiej PZD.

Krajowa Rada PZD przyjęła na posiedzeniu 4 uchwały:

1)    Uchwałę nr 1/XI/2021 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku;

2)    Uchwałę nr 2/XI/2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”;

3)    Uchwałę nr 3/XI/2021 w sprawie ustanowienia „Złotej Księgi Sztandarów PZD”;

4)   Uchwałę nr 4/XI/2021 w sprawie rejestracji Regulaminu OR Opolskiej PZD w Opolu.

Na zakończenie posiedzenia Prezes podziękował uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu, co świadczy o sile i odpowiedzialnym pojmowaniu obowiązków członków KR PZD.

 

ZRS

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 239

Wczoraj 231

W tygodniu 1679

W miesiącu 5241

Wszystkich 391964

Kubik-Rubik Joomla! Extensions