Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Okresem szczególnie niebezpiecznym dla każdego ROD jest okres jesienno-zimowy, kiedy praktycznie ogrody są zazwyczaj opustoszałe. Pod nieobecność działkowców dochodzi do największej liczby negatywnych zjawisk w ogrodzie. Dlatego na widoku na działce nie zostawiajmy rzeczy i przedmiotów, które można sprzedać na złom, a drogi sprzęt, jak kosiarki i piły spalinowe, sprzęt elektroniczny na okres zimowy zabieramy z działki do pomieszczeń dobrze zabezpieczonych i nadzorowanych.

Dlatego należy przypominać i apelować do działkowców o:

• częstszy nadzór altan i działek, szczególnie w okresie zimowym;

• zwracajmy uwagę nie tylko na swoją działkę ale też najbliższych sąsiadów. Utrzymujmy stałą komunikację międzysąsiedzką;

• wszystkie dostrzeżone zdarzenia, jak i przebywanie osób bezdomnych należy zgłaszać zarządom ROD, policji i straży miejskiej.

Negatywne zjawiska w ogrodzie najczęściej dotyczą:

• kradzieży i włamań do altan, w których pozostawiony jest sprzęt, jak i różne narzędzia działkowców;

• koczowanie ludzi bezdomnych w altanach, co niejednokrotnie przez podgrzewanie się w niskich temperaturach, prowadzi do zgonów w wyniku zaczadzeń i spaleniu się altany;

• licznych aktów wandalizmu mienia i urządzeń znajdujących się w ogrodzie.

Właściwe zabezpieczenie altan przed włamaniem poprzez zastosowanie solidnych drzwi i zamków oraz okratowanie ich, jaki i okien, jest znacznym utrudnieniem dla ich sforsowania przez sprawców.

Funkcjonalne ogrodzenie ogrodu ze sprawnymi, zamykającymi się wejściami, utrudnia w sposób znaczny wyniesienie z ogrodu rzeczy i przedmiotów o znacznych gabarytach. Chroni również przed zwierzyną leśną: dzikami i sarnami.

Poziom bezpieczeństwa w ogrodzie, w głównej mierze zależy od inwencji i inicjatywy całej społeczności ogrodu. Podnosi komfort działowca, w korzystaniu z działki, wpływa również na rozwój ogrodu.

Zaangażowanie ze strony działkowca i zarządu ROD jest najprostszym do wprowadzenia i jednocześnie jednym z najskuteczniejszych rozwiązań problemów związanych z kradzieżami i niszczeniem mienia w ogrodzie przez bezdomnych.

Każdy zarząd ROD powinien prowadzić rejestr wszystkich zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa w ogrodzie. Informacja ta powinna być częścią składową corocznego sprawozdania z działalności zarządu i być przedstawiana na walnych zebraniach. Zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie jest procesem złożonym i trudnym, nie można kierować się wyłącznie realizacją jednego zagadnienia.

Działania w tym zakresie powinna cechować kompleksowość i adekwatność do sytuacji ogrodu i występujących w nich problemów. Recepty na stuprocentowe bezpieczeństwo nie ma, w dużej mierze zależy ono od naszej czujności oraz czujności naszych sąsiadów.

 

Zbigniew Baran

Członek OZ PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 239

Wczoraj 231

W tygodniu 1679

W miesiącu 5241

Wszystkich 391964

Kubik-Rubik Joomla! Extensions