Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na działki w ROD, w szczególności w dużych i średnich miastach. PZD mając świadomość jak istotna jest to część życia wielu Polaków i jak duży popyt występuje na posiadanie działki w ROD, podejmuje szereg działań mających na celu nie tylko zwiększenie terenów ROD, ale modernizację obecnie istniejących ogrodów, które pozwolą unowocześnić i trwałe ulepszyć tereny oraz znajdujące się na nich obiekty. 

Zakładanie nowych ROD i modernizacja już istniejących to dwa priorytetowe filary, na których Związek opiera swoje aktualne działania. Społeczeństwo chce żyć coraz bardziej pro-ekologicznie i pro-środowiskowo, a PZD chce umożliwić realizację tych celów.

Dlatego też na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. Krajowa Rada PZD ustanowiła w drodze uchwały „Techniczne wytyczne w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”. Przyjęcie Wytycznych poprzedziła kilkumiesięczna praca specjalnie powołanego Zespołu z inicjatywy Prezesa PZD, i zaakceptowanego przez Krajowy Zarząd PZD. Dużą pracę w tworzenie Wytycznych włożyły także okręgi zgłaszając swoje propozycje i uwagi na każdym etapie ich opracowywania.

Podstawowym celem Wytycznych jest wdrożenie ramowych instrukcji do projektowania i zakładania nowych ogrodów, zarówno na terenach otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych, jak i odtwarzanych w związku z likwidacją ROD, a także wyposażenia ich w podstawową infrastrukturę ogrodową służącą działkowcom i PZD. Dzięki zakładaniu nowych ROD, oraz modernizacji już istniejących, będzie można w dalszym ciągu rozwijać ogrodnictwo działkowe w Polsce. Pozwoli to sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, a w szczególności osób starszych, czy młodych małżeństw z dziećmi, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na wyjazdy wakacyjne w inne regiony kraju, czy tym bardziej za granicę. Obecnie najważniejsze jest pozyskiwanie nowych terenów, na których będą powstawały ogrody działkowe zaprojektowane i wykonane na miarę XXI wieku, a także ulepszanie i podnoszenie walorów estetycznych i użytkowych już istniejących ROD. Modernizacja to proces ciągły, który rodzinne ogrody działkowe realizują na przestrzeni wielu lat, zatem każde działanie na to się składające powinno być zgodne z Wytycznymi.

Korzystanie z „Technicznych wytycznych” z pewnością ułatwi prace podejmowane przez poszczególne jednostki PZD na kolejnych etapach zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, a także ujednolici stosowane systemy i procedury.    

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 25 października 2021 r.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 245

W tygodniu 2

W miesiącu 5249

Wszystkich 391972

Kubik-Rubik Joomla! Extensions