Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Polski Związek Działkowców świętował 40-lecie. Medal i podziękowania dla burmistrza Roberta CzapliSpecjalne podziękowanie z okazji 40. rocznicy powołania Polskiego Związku Działkowców odebrał 8 listopada burmistrz Nowogardu. Okręgowy Zarząd PZD swój jubileusz fetował w Domu Działkowca "Przyjaźń" przy ul. Bogumińskiej w Szczecinie, gdzie w części oficjalnej wręczono pamiątkowe medale i dyplomy osobom wspierającym działkowców, a wśród wyróżnionych znalazł się między innymi Robert Czapla.

"Miniony czas 40 lat zaowocował doskonaleniem struktur organizacyjnych, nowelizacją prawa, tak państwowego, jak też prawa związkowego w kierunku stabilizacji ogrodów, a przede wszystki Związek obronił ogrody przed zgubnymi propozycjami refeorm, które pojawiały się wielokrotnie. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony Samorządów Gmin, na których terenie ogrody się znajdują (...) Za dotychczasową współpracę i pomoc wyrażamy serdeczne podziękowanie, a w przyszłości liczymy na jeszcze lepsze zacieśnienie obustronnej współpracy dla dobra mieszkańców gmin", napisano w liście, podpisanym przez prezesa okręgu PZD w Szczecinie Tadeusza Jarzębaka.

W mniej oficjalnej części spotkania w Szczecinie śpiewano piosenki wojskowe z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, a przy ognisku pieczono kiełbaski.

Paweł Botarski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 49

Wczoraj 127

W tygodniu 374

W miesiącu 1008

Wszystkich 362794

Kubik-Rubik Joomla! Extensions