Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 18 listopada 2021 r., w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD” i przyznał 3 nagrody, 2 wyróżnienia  oraz 2 nagrody specjalne. Przebieg konkursu oraz prace komisji konkursowej, która powołana została przez KZ PZD, przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska  –Kierownik Wydziału Prezydialnego która przewodniczyła komisji konkursowej. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe.  Pełna lista nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu opublikowana została w odrębnej informacji na stronie internetowej PZD

Prezes PZD przedstawił i omówił szczegółowo tematykę XII posiedzenia Krajowej Rady PZD, planowanego na 9 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym.

Krajowy Zarząd PZD, przyjął uchwałę w sprawie rezerwy oraz wysokości oprocentowania udzielanych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie likwidacji i regulacji prawnych gruntów dot.  ROD „USTRONIE” w Pieńkach Królewskich, ROD „OAZA” w Opolu, ROD „SWOBODA” w Nowym Mieście, ROD „CHEMIK” w Siemianowicach Śląskich, ROD im. A. Mickiewicza w Poznaniu i ROD „TULIPAN” w Białej Podlaskiej.

Krajowy Zarząd przyjął uchwały w sprawie odwołań członków zarządu ROD „Oaza” w Kukowie od uchwały OZ Podlaskiego oraz uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD „Oaza” w Kukowie.

                                                                                                          

                                                                                                              AO

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 24

Wczoraj 106

W tygodniu 24

W miesiącu 3777

Wszystkich 452188

Kubik-Rubik Joomla! Extensions