Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Krajowy Zarząd PZD w dniu 7 grudnia 2021 r. obradował na posiedzeniu on-line pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz przy udziale Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt. Krajowy Zarząd kontynuował akceptowanie projektów dokumentów opracowanych na XII posiedzenie Krajowej Rady PZD, które odbędzie się w dniu 9 grudnia br.  Opracowany na podstawie ocen funkcjonowania OFK przyjmowanych przez KZ, projekt stanowiska w sprawie oceny powoływania przez OZ PZD oraz przystępowania przez zarządy ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych został przyjęty przez Krajowy Zarząd i skierowany do decyzji Krajowej Rady PZD.

Podobnie KZ zaakceptował projekt  Stanowiska w sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021. Ujęte w nim zostały wszystkie działania, które trzeba zrealizować, by zintensyfikować, by więcej zarządów ROD, które nie mają własnej siedziby przystąpiły do jej wybudowania, co jest jednym z najważniejszych zadań dla KR, OZ oraz zarządów ROD. Ponadto Krajowy Zarząd PZD zaakceptował także projekt stanowiska w sprawie ROD, które nie odbyły walnych zebrań sprawozdawczych, również przekazując do decyzji Krajowej Rady PZD.

Uwzględniając wnioski OZ Łódzkiego, Opolskiego, Podkarpackiego oraz w Poznaniu, Krajowy Zarząd przyznał 11 złotych odznak „Zasłużonego działkowca”.

Ponadto Krajowy Zarząd PZD wsparł finansowo nowotworzone ośrodki finansowo-księgowe w Okręgu w Legnicy przyznając dotacje na wyposażenie w sprzęt elektroniczny OFK w Bogatyni, Jaworze i Zgorzelcu.

W odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia i złożenia opinii przez Polski Związek Działkowców w ramach konsultacji publicznych projektu „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026” Krajowy Zarząd PZD przyjął stanowisko w sprawie, które zostało przekazane do właściwego Ministerstwa – Rozwoju i Techonologii.

ZRS

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 1

Wczoraj 285

W tygodniu 576

W miesiącu 6223

Wszystkich 400373

Kubik-Rubik Joomla! Extensions