Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W styczniu br. Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie, zaprosił działaczy i gości na tradycyjnie organizowane spotkanie opłatkowe w Święto Trzech Króli.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w Archikatedrze szczecińskiej o godzinie 12:00galą pocztów sztandarowych z powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wprowadzenie orszaku poprzedzał sztandar wojewódzki PSL, a za nim duchowieństwo i zaproszeni goście. 

Nabożeństwo celebrował ks. biskup prof. dr hab. Henryk Wejman. Arcybiskup Andrzej Dzięga prowadził w tym czasie Orszak Trzech Króli w mieście.

Po zakończeniu nabożeństwa, urozmaiconego polskimi kolędami w wykonaniu chóru, wszyscy uczestnicy udali się do Hotelu Posejdon, gdzie na I piętrze w holu, gości przywitał prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL – dr Jarosław Rzepa oraz dr Bartłomiej Toszek.

Wśród gości znajdowali się m. in. i zabierali głos Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Olgierd Kustosz, wiceprzewodniczący Sejmiku Zygmunt Dziewguć, Senator – pani Magdalena Kochan, Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczorek oraz wielu zasłużonych działaczy struktur PSL w województwie. 

Przywitani zostali również goście w osobach Prezesa i I Wiceprezesa Okręgu Polskiego Związku Działowców. Po wystąpieniach oraz wręczeniu resortowych odznaczeń i legitymacji najmłodszym członkom PSL, nastąpiła część artystyczna.

Korzystając z dostojnego audytorium, Prezes Okręgu wraz z Wiceprezesem uhonorowali w imieniu Prezesa PZD medalem 40 lecia Bene Meritus – Marszałka i Wicemarszałka  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Wojewódzkiego PSL i zarazem Posła na Sejm RP – dr Jarosława Rzepę.

Uczestnikom spotkania przekazano życzenia w imieniu działowców szczecińskiego okręgu PZD.

Po poświęceniu opłatka i kolędzie, rozpoczęło się  dzielenie i składanie życzeń noworocznych. W następnej kolejności był poczęstunek z regionalnymi potrawami. Była to uroczystość przygotowana z pedanterią.

 

Prezes Okręgu

Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 27

Wczoraj 145

W tygodniu 632

W miesiącu 3697

Wszystkich 369824

Kubik-Rubik Joomla! Extensions