Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ostatnie dwa lata po wybuchu pandemii społeczeństwo w naszym kraju przeprojektowuje model dotychczasowego życia dostosowując się do zaistniałej sytuacji.

Do naszego życia wkradło się więcej technologii, sztucznej inteligencji, zwiększa się depresja i odczuwalne staje się zdrowie psychiczne.

Moim zdaniem w znacznym stopniu weszliśmy z marszu w użytkowanie nowych technologii komunikacji i wzrosła świadomość społeczna, z uwagi na funkcjonowanie napięcia wynikające z sytuacji jaką mamy w codziennej rzeczywistości.

Nowego znaczenia nabiera komunikacja wewnętrzna służąca zarządzaniu. Aktywny kontakt z działaczami ma istotny wpływ na sprawność działania organizacji PZD, skuteczność i efektywność realizowanych zadań w ROD.  

Nie ma organizacji bez komunikacji

Proces komunikacji jest niezbędny dla powstania - rozwoju i trwania jakiejkolwiek ludzkiej interakcji, struktury, organizacji oraz kultury.

Jakość komunikacji w organizacji wywiera wpływ na motywację działaczy i pracowników i ich zaangażowanie, energię, wydajność i efektywność.

W szerszym kontekście:

• profesjonalne zarządzanie interakcjami między wszystkimi współpracującymi posiadającymi interes i biorący udział w PZD i ROD

• proces wspierający wdrażanie strategii, szerzenie wartości i tworzenie osobowości organizacji;

• proces przekazu informacji, którego głównymi celami są:

• wzbudzenie wśród działaczy i pracowników zrozumienia dla działań podejmowanych w obszarze organizacji i zarządzania

• budowanie lojalności i identyfikacji z PZD i ROD.

Komunikowanie to esencja zarządzania, a zarazem podstawowy element więzi organizacyjnych.

Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola realizowane są poprzez proces komunikacji. Umiejętność komunikowania się warunkuje ich skuteczność.

Komunikacja wewnętrzna zapewnia właściwą realizację zadań i spełnia zasadnicze cele.

Jeżeli w zespole w ROD każdy wie, że praca, którą wykonuje, ma kluczowy wpływ na osiągane przez ogród wyniki, to z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że pracujemy z ludźmi wysoko zaangażowanymi w to, co robią.

Wiedza techniczna aż w 90% umożliwia awans. Awans aż w 80% uzależniony jest od umiejętności kierowania ludźmi, a więc przede wszystkim od właściwego porozumiewania się z nimi.

Zarządzający komunikują się z otoczeniem przez około 70% czasu pracy, z czego:

• 9% czasu piszą;

• 16% czytają;

• 30% rozmawiają;

• 45% słuchają.

Najwyższym celem komunikowania się jest, aby współpracownicy twórczo wykorzystali swoją wiedzę i aktywnie uczestniczyli w życiu PZD.

Działacze osiągające znakomite wyniki, którzy:

• troszczą się o ludzi

• patrzą na tzw. podwładnych z optymizmem

• słuchają rad tzw. podwładnych

• potrafią wysłuchać co każdy ma do powiedzenia

Komunikacja wewnętrzna często jest jak komunikacja miejska. Bywa przeładowana, spóźniona, słaba technicznie i wszyscy na nią psioczą.

Aby uniknąć takiego porównania należy:

• uczciwie informować o problemach, aby nie stracić wiarygodności;

• wsłuchać się w komentarze i oczekiwania współpracujących i wyciągać wnioski;

• empatycznie i ze zrozumieniem reagować na potrzeby współpracujących.

Zarządzanie bez właściwej komunikacji oznacza ryzyko zaprzepaszczenia optymalnego wykorzystania potencjału wytwórczego współpracujących w ogrodzie.

Przedłużający się okres choroby 21-ego wieku, wymusza dystans, potrzebę większego zaufania, naraża zdrowie psychiczne, powoduje depresje i tym samym zwiększa świadomość do nauki nowych technologii cyfrowych używanych w codziennej komunikacji.

 

JÓZEF ROMANOWSKI

WICEPREZES OKRĘGU PZD W SZCZECINIE

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 20

Wczoraj 145

W tygodniu 625

W miesiącu 3690

Wszystkich 369817

Kubik-Rubik Joomla! Extensions