Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

4 kwietnia br. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz przy współudziale Wiceprzewodniczącego Sejmiku pana Zygmunta Dziewgucia przyjął przedstawicieli okręgu szczecińskiego PZD. 

W spotkaniu ze strony Okręgu udział wzięli Prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak, Wiceprezes Okręgu Józef Romanowski oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Rabuski.

Celem spotkania było rozpoczęcie prac nad wypracowaniem zasad i kryteriów pomocy dla ROD naszego Województwa udzielanej przez Urząd Marszałkowski.

Dotychczasowe osiągnięcia w tym względzie, w porównaniu do niektórych województw są skromne. Rozpoczęte wcześniej rozmowy zostały ograniczone przez obostrzenia sanitarne związane z pandemią. 

Na wystąpienia okręgu Marszałek zareagował przychylnie. Potrzebuje jednak czasu na rozeznanie tematu i wypracowania konkluzji, które będą przedmiotem dalszych roboczych spotkań w najbliższym czasie.

Pan Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa dotrzymał obietnicy i w stosunkowo krótkim czasie doprowadził do dzisiejszego spotkania, które powinno zaowocować dokumentem gwarantującym stałą i planowaną pomoc dla ROD w przyszłości.

Zachodniopomorskie obejmuje dwa okręgi PZD (Szczecin i Koszalin), które łącznie prowadzą 251 rodzinnych ogrodów działkowych, na których jest użytkowanych 72.266 działek. 

Ogrody działkowe zgodnie z polityką Polskiego Związku Działkowców, zawartą w otwartych programach rozwojowych, poszerzają zakres swoich funkcji na rzecz społeczności lokalnych. Znaczenie ROD unaoczniło się w okresie pandemii.

Ogrody służą społeczeństwu, które powinno wspierać ich rozwój a potrzeby dyktuje szukanie dróg pozyskiwania wsparcia na realizację zadań leżących w interesie społecznym.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 165

Wczoraj 243

W tygodniu 779

W miesiącu 2102

Wszystkich 408657

Kubik-Rubik Joomla! Extensions