Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Kampania sprawozdawcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych małymi krokami zmierza ku końcowi, bowiem wszystkie Walne Zebrania zgodnie ze Statutem PZD muszą odbyć się do dnia 15 maja br. Do biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD od kilku tygodni stale napływają dokumenty z Walnych Zebrań w ROD, a także informacje o przygotowaniu i przebiegu zebrania sporządzane w dniu Walnego Zebrania przez przedstawicieli z ramienia Okręgowego Zarządu.

Na dzień dzisiejszy przebieg kampanii sprawozdawczej można ocenić bardzo dobrze, dokumenty z Walnych Zebrań napływające do biura Okręgu są w znacznej większości przygotowane poprawnie merytorycznie, a także prawnie, choć odnotowano kilka przypadków podejmowania przez Walne Zebrania w ROD uchwał naruszających obowiązujące w PZD przepisy. Wszelkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie kolidujące z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami są unieważniane przez Okręgowy Zarząd.

Nie wszystkie Walne Zebrania przebiegają bez przeszkód. W jednym z takich zebrań brał udział Wiceprezes Okręgu – p. Andrzej Ciechomski. Otwarcie Walnego Zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relaks” w Toruniu zostało opóźnione o blisko 1,5 godziny z powodu niechęci do opuszczenia sali obrad przez osoby niepozostające członkami Polskiego Związku Działkowców – osoby wobec których została wypowiedziana umowa dzierżawy działkowej, a także przedstawicieli fundacji „Zawsze po Twojej stronie” argumentujących swoją obecność na zebraniu zaproszeniem ze strony jednego z użytkowników działki, a także pełnomocnictwem do Jego reprezentowania. Przedstawiciele fundacji tłumaczyli powód swojej obecności na Walnym Zebraniu chęcią uniemożliwienia Walnemu Zebraniu naruszania praw człowieka wobec osób zamieszkujących Rodzinny Ogród Działkowy. Na nic zdały się tłumaczenia zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także Wiceprezesa Okręgu – p. Andrzeja Ciechomskiego statutowych kompetencji, jakimi włada Walne Zebranie, a także prawa uczestnictwa wynikających z przepisów zawartych w Statucie PZD. Dopiero interwencja Policji w postaci wyproszenia z sali osób nieuprawnionych do brania udziału w Walnym Zebraniu przez funkcjonariuszy umożliwiła rozpoczęcie Walnego Zebrania. Niestety w trakcie trwania Walnego Zebrania jeden z przedstawicieli fundacji „Zawsze po Twojej stronie” postanowił powrócić na salę obrad i w dalszym ciągu zakłócać jego przebieg. Konieczna była kolejna interwencja Policji w wyniku, której przedstawiciel fundacji ponownie został wyproszony z sali. Dalsza część zebrania przebiegła bez przeszkód.

Chęć uczestniczenia w Walnym Zebraniu osób niepozostających członkami Polskiego Związku Działkowców jest bardzo często zgłaszana przez przedstawicieli z ramienia Okręgowego Zarządu uczestniczących w Walnych Zebraniach. W głównej mierze osoby, które chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu, choć nie są do tego uprawnione są osobami bliskimi członków Polskiego Związku Działkowców – małżonkiem, rodzicami, bądź potomkami. Zdarzają się sytuacje, w których osoby te usiłują uczestniczyć w Walnym Zebraniu na podstawie pełnomocnictwa. Zazwyczaj problemy te udaje się rozwiązać bezkonfliktowo – prosząc osoby nieuprawnione o opuszczenie sali argumentując obowiązek statutowy – wykonywania praw członkowskich przez członków PZD osobiście. W przypadku sytuacji, jaka miała miejsce w trakcie Walnego Zebrania członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Toruniu jedynym słusznym rozwiązaniem było wezwanie Policji.

Opisane zdarzenie obrazuje, z jakimi trudnościami spotykają się przedstawiciele z ramienia Okręgowego Zarządu w trakcie kampanii sprawozdawczej. W takiej sytuacji konieczna jest bardzo dobra znajomość obowiązujących w Polskim Związku Działkowców przepisów i rygorystyczne prowadzenie do ich przestrzegania zarówno przez zarządy ROD, działkowców, a także osoby trzecie.

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 120

Wczoraj 142

W tygodniu 826

W miesiącu 3641

Wszystkich 452052

Kubik-Rubik Joomla! Extensions