Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się kolejna narada PZD zorganizowana przez Jednostkę Krajową dotycząca realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Narada dedykowana została służbom finansowym OZ PZD, które reprezentowały Główne Księgowe OZ PZD, a także wybrane osoby z Ośrodków Finansowo Księgowych. Naradzie przewodniczył Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki. Otwierając naradę wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie znaczenia konkursu Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Podkreślił, że konieczne jest podjęcie działań i wypracowanie narzędzi, które pozwolą ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu. Prezes wymienił cały pakiet rozwiązań systemowych przyjętych przez KR i KZ PZD w formie uchwał, które systematyzują pracę i udział w konkursie, a także usprawniają pracę jednostkom terenowym. Duże znaczenie mają także media Związkowe tj. strona internetowa PZD, biuletyn informacyjny, informator działkowca i aktualności związkowe – które propagują zasady udziału Zarządów ROD w konkursie.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z konkursem przedstawiła Główna Księgowa PZD przedstawiła Pani Mirosława Marks. Omówiła również zadania i rolę jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów. Podkreśliła jak ważne dla realizacji projektu jest prowadzenie rzetelnej, zgodnej z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i ich dokumentowanie.

Podczas spotkania r.pr. Pan Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Następnie Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Pani Mariola Kobylińska omówiła procedurę konkursową w tym m. in. zasady udziału w konkursie. otrzymanie i rozliczania grantu.

Zaproszenie do udziału w naradzie przyjęli również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Z-ca Departamentu Działań Premiowych Pani Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Pani Wioletta Bińkowska, które omówiły szczegółowe zasady związane z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków grantu otrzymanych na podstawie umowy o powierzenie grantu. W trakcie wystąpienia przedstawicieli ARiMR pojawiło się wiele pytań, na które uczestnicy otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Następnie omówiono możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu kładąc nacisk na ten rodzaj działań, który z jednej strony są potrzebne dla ROD a z drugiej są możliwe do zrealizowania w ramach trwania konkursu tj. 12 miesięcy.

Podczas narady poruszone zostały również kwestie dotyczące ustawy tzw. „Polski Ład 2.0” i związanych z nią zmian, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki zapowiedział organizację kolejnych spotkań i szkoleń, które w jego ocenie są niezbędne, aby wypracować wspólne systemy, które pozwolą sprostać niełatwym do spełnienia i skomplikowanym warunkom projektu ogłoszonego przez ARiMR. Ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie struktur PZD do pomocy Zarządom ROD, aby mogły skorzystać z grantów w ramach inwestycji realizowanych na częściach wspólnych ogrodów.

Najbliższa narada przewidziana jest na 4 i 5 lipca br. i zaproszeni zostali na nią Prezesi OZ i Dyrektorzy Biur oraz wybrani pełnomocnicy.

AGM

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 55

Wczoraj 125

W tygodniu 322

W miesiącu 2589

Wszystkich 443332

Kubik-Rubik Joomla! Extensions