Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

13 sierpnia br., w ROD Zielone Tarasy w Gryfinie niecodzienny nastrój. Od wczesnego ranka trwają przygotowania do uroczystości ogrodowych Dni Działkowca. Przygotowano wystawę plonów, pomysłowe dekoracje oraz miejsca dla gości i działkowców.

W godzinach 12:00-14:00 na placu przed Domem Działkowca zorganizowano strefę Małego Działkowca – gry, zabawy, konkursy, popisy i wyróżnienia dziatwy działkowej, którym towarzyszyli również rodzice.

Od 14:00 do 15:00 w przerwie trwały przygotowania do głównych uroczystości związanych z jubileuszem 75-lecia ogrodu oraz nadaniem sztandaru. W tym czasie pojawili się również zaproszeni goście w osobach – pani Marii Fojt, przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej, reprezentującej Prezesa Związku, Prezes, I Wiceprezes, Sekretarz Okręgu oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Na uroczystość przybył również burmistrz Miasta Gryfino – pan Mieczysław Sawaryn, przewodniczący Rady Miasta Gryfino, pan Rafał Guga oraz ks. Stanisław z parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. Przybyli również licznie działkowcy ogrodu.

O godz. 15:00 uroczystość rozpoczęto hymnem RP oraz powitaniem działowców i gości przez prezesa zarządu ROD pana Łukasza Markiewicza.

W dalszej kolejności głos zabrała pani Maria Fojt, przekazując pozdrowienia i życzenia w imieniu Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, wręczając okolicznościowy dyplom i puchar jubileuszowy.

Prezes Okręgu, w wystąpieniu podkreślił rolę tradycji i dorobku ogrodu oraz rangę potrójnego święta, nawiązał do początków istnienia ogrodu i złożył życzenia działkowcom oraz zarządowi ROD, wręczając na ręce prezesa zarządu ROD okolicznościowe przesłanie i jubileuszowy puchar.

Burmistrz Miasta podkreślił rolę ogrodu działkowego na przestrzeni historii i wraz z przewodniczącym Rady wręczyli prezesowi okolicznościowy grawerton.

Po przemówieniach, ks. Stanisław poświęcił plony, sztandar oraz w swoim wystąpieniu w ciepłych słowach podkreślił rolę trudu działkowców i znaczenie integracji wspólnoty.

Po wystąpieniach gości i hymnie PZD, I Wiceprezes Okręgu - Józef Romanowski, odczytał akt Krajowej Rady o nadaniu sztandaru.

Sztandar, po przyjęciu od rodziców chrzestnych pani Maria Fojt wręczyła prezesowi Zarządu ROD, a ten zgodnie z ceremoniałem przekazał sztandar dla pocztu sztandarowego, po wcześniejszym jego zaprezentowaniu, a poczet dokonał prezentacji przed publicznością.

Po wystąpieniu pani Marii Fojt na tematy okolicznościowe, prezes Zarządu podziękował gościom, a w dalszej części zasłużonym działkowcom wręczono odznakę "Za zasługi dla ROD", którą otrzymało 10 działkowców,  podsumowano także konkurs Działka Roku 2022 i wręczono wyróżnionym nagrody dla 11 osób.

Wspaniała pogoda oraz obfity poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Krzymowa w postaci regionalnych potraw, spowodował dobry nastrój obfitujący we wspomnienia minionych czasów.

Zespół muzyczny przygrywał do późnych godzin wieczornych, a chętnych do tańca nie brakowało.

Należy pogratulować prezesowi Zarządu ROD oraz wszystkim działkowcom, którzy swoją pracą uświetnili wspaniałą uroczystość, a prowadzącemu panu Romanowi Krempskiemu za sprawną konferansjerkę.

Tadeusz Jarzębak

Prezes Okręgu

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 90

Wczoraj 121

W tygodniu 668

W miesiącu 90

Wszystkich 444449

Kubik-Rubik Joomla! Extensions