Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Kontynuując tradycję obchodów dni działkowca w dniu 27.08 br., spotkali się działkowcy Okręgu Szczecin w ROD Kotwiczna. Ogród przyjął gościnnie przedstawicieli powiatowych kolegiów, członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, laureatów konkursu „Wzorowa działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2022” oraz zaproszonych gości w osobach: pana Dariusza Wieczorka – posła na Sejm RP, długoletniego przyjaciela ogrodu, pana Marcina Matuszaka – który reprezentował Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – pana Olgierda Kustosza, pana Marka Szymańskiego – asystenta europosła prof. Bogusława Liberadzkiego, Ryszarda Czeraszkiewicza - Miejskiego Łowczego Szczecina, Tomasza Schneidera ze Stowarzyszenia Lider, a także weteranów, byłych działkowców.

Od wczesnych godzin porannych trwało przygotowanie stoisk oraz całej uroczystości. Brama wjazdowa ROD udekorowana świątecznie, a przy niej służba porządkowa kierująca pojazdy na parkingi, a uczestników na właściwe miejsce.

Ogród Kotwiczna, jest ogrodem o bogatym dorobku, zintegrowany społecznie, dobrze urządzony i zarządzany. Może pochwalić się osiągnięciami niemal we wszystkich dziedzinach.

Lokalizacja tego ogrodu jest dość charakterystyczna, bowiem stanowi on zieloną enklawę w centrum przemysłowej zabudowy, dotleniając całe otoczenie. W ogrodzie, w którym widnieją jeszcze pozostałości umocnień fortyfikacyjnych z czasów II Wojny Światowej, funkcjonuje koło pszczelarzy, którego zbiorowe pasieczysko może być przykładem dla innych ogrodów, jak można łączyć „piękne z pożytecznym”.

Schludny dom działkowa, bogato urządzony plac zabaw dla dzieci, zadbane alejki tereny ogólne. Na każdym kroku widać troskę zarządów dotychczasowych i obecnego oraz działkowców tego ogrodu o wspólne dobro, tworzone w ciągu 75 lat istnienia ogrodu. Pieczołowicie kultywuje się tu tradycję i działkowcy mają się czym pochwalić. Dlatego też wybór na organizację tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca padł na ROD Kotwiczna i wspólnie zorganizowaliśmy jedno święto.

O godzinie 11:00 prowadzący uroczystość Pierwszy Wice Prezes Okręgu Pan Józef Romanowski poprosił uczestników o powstanie i podał komendę „sztandar okręgu PZD wprowadzić” Poczet sztandarowy po przedefilowaniu przed zebranymi oddał honory w czasie hymnu PZD i ulokował sztandar przed estradą. Zebranych działkowców oraz gości przywitał prezes Okręgu, podkreślając, że po 2 latach zagrożeń pandemicznych mamy okazję spotkać się dzisiaj w szerszym gronie.

Prezes Zarządu ROD, pan Zbigniew Hajduś, jako gospodarz, przedstawił zebranym historię swojego ogrodu.

Z kolei okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Okręgu, podkreślając trudne czasy tworzenia ogrodu na tle rodowodu PZD oraz walki o zachowanie ogrodów na przestrzeni minionych lat. Podkreślając rolę i znaczenie silnego Związku, zarówno w historii jak i obecnie, omówił główne kierunki polityki PZD w zakresie realizacji przejętych przez Krajową Radę długofalowych Programów, zmierzających do przywrócenia właściwej roli działki i społecznego znaczenia ogrodów. W przemówieniu mocno zaakcentował konieczność przestrzegania prawa przez działkowców, konieczność integracji i dążenia do rozwoju.

Występujący goście w swoich słowach podkreślali znacznie ogrodów i konieczności ich zachowania oraz fakt, że to właśnie silny Związek jest gwarancją i ostoją dalszego bytu rodzinnych ogrodów działkowych.

Poszczególne wystąpienia przeplatano muzyką i pieśnią o ogrodach.

Przyszedł czas na podziękowania, odznaczenia i wyróżnienia; z okazji 75-lecia ROD Kotwiczna, prezes Okręgu wręczył prezesowi zarządu dyplom oraz pamiątkowy puchar jubileuszowy od Krajowego Zarząd PZD, a także od Okręgu list z okolicznościowym przesłaniem i pamiątkowy puchar.

Wręczone zostały odznaki Zasłużony Działkowiec, a także Medale 40-lecia przyznane przez prezesa PZD dla pani Krystyny Kierzek i Romana Pietruszczaka.

Na szczególną uwagę zasługuje podziękowanie i okolicznościowy upominek dla pana Zygmunta Górczyńskiego, legitymującego się już 30 letnim stażem w pełnieniu funkcji prezesa zarządu ROD Transportowiec w Szczecinie, a zarazem aktywnego członka Okręgowej Rady i instruktora krajowego Społecznej Służby Instruktorskiej.

W ramach podsumowania konkursu, wręczone zostały dyplomy, puchary i upominki dla laureatów tegorocznego konkursu okręgowego. Za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w kilku kategoriach – modernizacja działki, pomysłowość rozwiązań, działka kwiatowa i rekreacyjna Łącznie wyróżnienia przyznano dla 21 działkowców.

W czasie uroczystości atmosfera iście rodzinna, czas na wspomnienia.

Oficjalną część zakończono i zaproszono wszystkich do zwiedzania stoisk, pasieczyska, ogrodu oraz urozmaiconego, bogatego poczęstunku, a także do wspólnej działkowej zabawy, która trwała do późnych godzin nocnych.

Działkowcy, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym wspólnym święcie, podkreślali wzorową organizację uroczystości, pomysłowość, dorobek i gościnność ogrodu.

Taka integracyjna impreza działkowa, powinna być wzorem i przykładem jak organizować uroczystości, które łączą nas w działaniu dla dobra rodzin działkowców, bo jesteśmy jedną wielką rodziną.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

Tadeusz Jarzębak

List od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

List Jarosława Rzepy Posła na Sejm RP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 11

Wczoraj 106

W tygodniu 11

W miesiącu 3764

Wszystkich 452175

Kubik-Rubik Joomla! Extensions