Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 20 października br., w rejonowym oddziale ARiMR w Szczecinie, od rana intensywny ruch, bowiem na godz. 8:30 zaproszeni zostali pełnomocnicy substytucyjni ROD i pełnomocnicy Okręgu PZD, w celu dokonania formalności podpisania umów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu rozwoju zieleni miejskiej przez wsparcie ROD.

W szczecińskim okręgu, z pierwszego i drugiego etapu zostały podpisane i są realizowane umowy przez ROD Zielone Tarasy w Gryfinie oraz Santocka w Szczecinie.

Przyszła kolej na podpisanie umów o granty na kolejne ogrody: Krzekowo, XXX lecia, Sikorskiego, Wzgórze Arkońskie oraz Zaodrze w Szczecinie, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i  zamieszczone zostały w rankingu Agencji.

Akty podpisywania umów zaszczyciła swoją obecnością prezes Agencji Restrukturyzacji pani Halina Szymańska, dyrektor Rejonowego Oddziału ARiMR pani Wioletta Jaz oraz zastępcy pani Wioleta Wiercimak i Ewelina Sobolewska-Łukaszczuk wraz z towarzyszącymi pracownikami Agencji. Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych mieli więc możliwość wymiany doświadczeń między sobą oraz przekazania swoich uwag, wynikających z dotychczasowej praktyki dla kierownictwa ARiMR.

Współpraca Okręgu ze szczecińskim ARiMR-em układa się pozytywnie i ze strony Agencji otrzymujemy stosowną pomoc.

W dalszej „obróbce” jest kolejnych 7 wniosków złożonych przez ROD. Zarządy ROD coraz wnikliwiej wchodzą w tajniki obowiązujących procedur w konkursie i pojawiają się dalsze nowe pomysły na skorzystanie z pomocy zewnętrznej dla ogrodów.

Cel organizowania konkursu ma ogromne znaczenie dla istoty poprawy warunków klimatycznych, co ściśle wiąże się z Programami PZD wcześniej przyjętymi.

Zachęcamy ogrody do aktywności w dziedzinie szukania nowych rozwiązań, co przy niekonieczności posiadania wkładu własnego ma istotne znaczenie dla rozwoju ROD.

Liczymy na aktywne działanie zarządów ROD oraz stały kontakt z Okręgiem w tym temacie.

Pierwsze lody przełamane, bogatsi jesteśmy o nowe doświadczenia, co powinno przyspieszyć aktywność zarządów ROD w  udziale w trwającym konkursie.

mgr Tadeusz Jarzębak

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 48

Wczoraj 125

W tygodniu 315

W miesiącu 2582

Wszystkich 443325

Kubik-Rubik Joomla! Extensions