Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022 r.,ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić to szybko.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy PZD, ROD mogą uzyskać upusty cenowe na prąd w 2023r., tj. rozliczyć cząść prądu  zużytego w 2023r. po cenach z 2022r. Co do zasady na każdą działkę przypada pakiet 250 kWh. Termin na złożenie wniosku w sprawie 250 kWh na działkę upływa 30 czerwca 2023 r., aby uniknąć wątpliwości, co do wielkości pakietu, warto jednak zrobić to niezwłocznie (Informacja jak złożyć wniosek ws. 250 kWh link)  Jednak to nie wszystko.

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może również nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach nastąpi to automatycznie, w innych konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Cena maksymalna ile i kiedy

Kiedy nie trzeba złożyć oświadczenia?

Za energię wykorzystywaną na potrzeby zasilania altan, jeżeli jest ona wspólnie opomiarowana, ROD który „zużyje” pakiet prądu w cenie z 2022r., za resztę zapłaci nie więcej niż 693 zł (netto) za 1 MWh. W celu uzyskania tego przywileju ROD nie będzie musiał składać dodatkowych oświadczeń, stanie się to automatycznie. Tak samo jest w przypadku gdy z dany licznik (umowa) służy rozliczeniu zasilania altan i administracji (jest ona wspólnie opomiarowana).

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Inaczej jest w sytuacji, gdy pobór z danego licznika (umowy), jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby administracji, np. oświetlenia alejek, a nie służy jednocześnie zasilaniu altan. Wówczas ROD może skorzystać z ceny maksymalnej, ale musi złożyć stosowne oświadczenie. Ma do tego prawo jako pozarządowa organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaliczają się do kategorii podmiotów wskazanych. Wynika to z art. 2 pkt 2) lit. e)  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 rokuCena maksymalna dla takiego licznika (umowy) wyniesie 785 zł/MWh.

Warto zauważyć, że z ustawy wynika, iż wystarczy aby do danego licznika była podłączona chociaż jedna altana, a staje się to przesłanką do przyjęcia, iż dana umowa będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach cenowych i bez konieczności składania oświadczenia (ale trzeba pamiętać o wniosku 250 kWh na działkę).

Objęcie ochroną przez mechanizm ceny maksymalnej w przypadku konieczności złożenia oświadczenia, nastąpi ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zatem, aby mechanizm zadziałał od 1 stycznia 2023r. oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022r. Złożenie oświadczenia później, skutkuje przesunięciem zastosowania ceny maksymalnej o kolejny  miesiąc (art. 2 ust. 2 i 6 ustawy).

Wzór oświadczenia ws. maksymalnej ceny prądu został wprowadzony rozporządzeniem ministra. Można nim się posłużyć lub skorzystać z formularzy udostępnianych przez poszczególne firmy w internecie (poniżej). Informację można znaleźć również w punktach obsługi klienta dostawcy prądu.

Krajowy Zarząd PZD

Oświadczenie:

Wzór oświadczenia wprowadzony rozporządzeniem ministra:

https://pliki.biznes.gov.pl/biznes-pl/20221115/Oswiadczenie-skladane-przez-podmioty-uprawnione.pdf

Formularz Tauron:  https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne  (oświadczenie Grupa 4)

Formularz PGE: https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

Formularz ENEA https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii

Formularze E-ON Zamrożenie cen energii (eon.pl)

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 43

Wczoraj 125

W tygodniu 310

W miesiącu 2577

Wszystkich 443320

Kubik-Rubik Joomla! Extensions