Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Analizując wpływające skargi oraz materiały z kontroli w rodzinnych ogrodów działkowych, rodzi się pytanie - gdzie leży źródło tematów stanowiących treść skarg oraz nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli.

Duża różnorodność spraw oraz ich ciężar gatunkowy nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź w tym względzie.

Mamy dobrą ustawę o ROD, statut PZD i regulamin ROD. Mamy dobre uchwały systemowe JK PZD, regulujące szczegółowo tok życia w Związku. Co więc stoi na przeszkodzie, aby dobre prawo działało bez zarzutu?

Podstawową przyczynę należy upatrywać w ograniczonej wiedzy na temat prawa i stosowania jej w praktyce. Po prostu, tego prawa nie staramy się zgłębić, a czasem stosujemy go wybiórczo.

Drugą przyczyną jest swobodna interpretacja przepisów prawa na użytek konkretnej sprawy, często w sposób sugestywny.

Zarówno jednak jedna jak i druga przyczyna sprawia, że odchodzi się od zasadniczej linii postępowania zgodnego z przepisami obowiązującymi. Zjawisko to występuje z różnym nasileniem poszczególnych ROD, a to zależy od ludzi zarówno sprawujących władzę samorządową  w ogrodzie, jak również od działkowców, których obowiązkiem jest znać i przestrzegać przepisy.

Nieznajomość przepisów przez działkowców rodzi niezbędne interwencje ze strony zarządu, a te nie zawsze są do końca przemyślane, co z kolei budzi niezadowolenie. Aby pogodzić obydwie strony, potrzebna jest dobra wola i pełna znajomość obowiązującego prawa.

Jesteśmy w roku, poprzedzającym przyszłą kampanię sprawozdawczo wyborczą i dzisiaj należy prowadzić rozeznanie w sprawie pozyskiwania kandydatów do przyszłych zarządów ROD oraz ogrodowych komisji rewizyjnych. Poszukiwania osób przydatnych do pracy społecznej, kompetentnych, dyspozycyjnych, a przede wszystkim wyrażających chęć do pracy na rzecz ogółu.

Jeżeli uda nam się pozyskać odpowiednich kandydatów, życie w naszych ogrodach będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Trzeba jednak znaleźć właściwą formułę współistnienia we wspólnocie, jaką jest niewątpliwie rodzinny ogród działkowy.

Jeżeli będziemy myśleć pro społecznie, na rzecz całej wspólnoty ogrodowej i nie przedkładać spraw własnych ponad dobro ogółu, wówczas uda nam się funkcjonować bez niepotrzebnych zadrażnień. Należy brać również pod uwagę istotę i cel, jakim służą rodzinne ogrody działkowe, bowiem wypaczanie tej szlachetnej idei w postaci wykorzystywania altan do zamieszkiwania lub naruszanie przepisów prawa budowlanego, może skutkować negatywnie na cały Związek.

Tematy te powinny być mocno sygnalizowane na odbywających się walnych zebraniach sprawozdawczych.

 

Tadeusz Jarzębak

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 89

Wczoraj 107

W tygodniu 196

W miesiącu 3067

Wszystkich 475413

Kubik-Rubik Joomla! Extensions