Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zgodnie z procedurą statutową w dniu 29 kwietnia br. Odbyła się konferencja sprawozdawcza w ROD Skarbówka. W ogrodzie jest to swoiste święto, gdzie następuje podsumowania dorobku roku 2022, przyjęcia sprawozdań organów statutowych, dyskusja gospodarska o sprawach społeczności ogrodowej, przyjęcia planu pracy i preliminarza finansowego na 2023 rok a także uchwał o opłatach ogrodowych, pozwalających na funkcjonowanie ogrodu.

Konferencja sprawozdawcza odbyła się zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD, wydawanymi rokrocznie, by ułatwić zarządom ROD przeprowadzenie procedur zgodnie z prawem związkowym. Materiały sprawozdawcze i planistyczne przygotowane i przedstawione zostały delegatom w sposób jasny i nie było zastrzeżeń by ich nie akceptować.

W ten oto sposób zamknięty został rok sprawozdawczy.

Ale konferencja to także dobry moment by podziękować komu trzeba za pracę na rzecz społeczności działkowej.

W zarządzie ROD  Skarbówka jest Pani Salomea Sus Witkowska, która nieprzerwanie od 1972 roku pełni społecznie funkcję członka zarządu.

Jest to przypadek rzadko spotykany a jednocześnie godny podkreślenia z uwagi na Jej zaangażowanie, poświęcenie się pracy na rzecz ogółu i stanowiący wzór działacza społecznego dla rozwoju ROD.

Zasług przez te 50 lat uzbierało się nie mało.

Była więc doskonała okazja do podziękowania przy tak znamiennym audytorium i w tak doniosłej chwili, dla zasłużonej bohaterki pracy pokojowej dla ogrodu o bogatym dorobku .

Podziękowanie od Zarządu Okręgu oraz pamiątkową monetę w blistrze „Zasłużonemu dla ROD Pomorza Zachodniego”, przekazał Prezes Okręgu PZD w Szczecinie. 

Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki uhonorował Jubilatkę medalem 40 lecia PZD „BENE MERITUS" za jej długoletnią pracę społeczną. 

Zarząd ROD wraz z bukietem kwiatów i upominkiem złożył oprawione podziękowanie w imieniu całego ogrodu za tak niespotykaną ofiarność i oddanie sprawom swojego ogrodu działkowego.

Jubilatka, osoba skromna, nieco zaskoczona, podziękowała za te zaszczyty. Uczestnicy, delegaci nagrodzili ją rzęsistymi brawami. 

Piękny akcent poprzedzający obrady konferencji, niech będzie przykładem godnym naśladowania ludzi ,których dzisiaj w tym nieco odmienionym świecie, trudno znaleźć do  pracy społecznej, ludzi idei, kochających rodzinne ogrody działkowe, ofiarnych, bezinteresownych, dzięki którym te nasze ogrody trwają, rozwijają się i mają jasną przyszłość.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 137

Wczoraj 151

W tygodniu 454

W miesiącu 4207

Wszystkich 452618

Kubik-Rubik Joomla! Extensions