Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Stargardzkie Kolegium należy do najlepiej funkcjonującego zespołu wykonującego statutowe obowiązki tego gremium w okręgu szczecińskim. Przejawia się ono w postaci inicjatyw i kontaktów między ogrodami oraz współpracy z samorządem miasta. Posiedzenie 19 maja br. miało roboczy charakter dotyczący spraw bieżących oraz podsumowujący rok 2022.

Z zaproszenia skorzystali prezesi ROD, reprezentująca Prezydenta Stargardu Pani Jolanta Trembecka - Kempisty Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Prezes Okręgu z I Viceprezesem panem Józefem Romanowskim i członkiem OZ panem Zbigniewem Baranem. Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów Pan Stanisław Grudziński po przywitaniu uczestników i przedstawieniu tematyki spotkania udzielił głosu Prezesowi Okręgu, który na wstępie podziękował panu Sylwestrowi Więckowi, honorowemu Prezesowi ROD "Młynarz" za 28 lat prowadzenia ogrodu jako Prezes Zarządu, wręczając okolicznościowe pismo, monetę "zasłużony dla ROD Pomorza Zachodniego" i skromny upominek od Okręgu. 

Podziękowanie w imieniu Prezydenta Stargardu wraz z wiązanką kwiatów przekazała pani Jolanta Trembecka - Kempisty.

Prezes Okręgu zapoznał z aktualną sytuacją w PZD z uwzględnieniem naszego okręgu i ROD w powiecie. podkreślając zadania w przedłużonej kadencji, problemy z realizacją konkursu organizowanego przez ARiMR, oraz obchody jubileuszu Ustawy o ROD. 

Przedstawiciel Prezydenta Stargardu omówiła realizację wniosków o dotacje dla ROD podkreślając koniecznej staranności w ich opracowywaniu i rozliczaniu.

W dyskusji prezesi poruszali zagadnienie integracji, pomocy ze strony samorządu Miasta i poszerzania współpracy między ogrodami oraz powiększenia w przyszłości ROD Młynarz o teren, który Miasto planuje przekazać dla PZD. Omówiono także zadania pracy OFK i zaktywizowania ROD do zawierania porozumień i pełnego wdrożenia programu DGCS PZD SYSTEM w ogrodach.

Podziękowano samorządowi Miasta Stargard za dobrą współpracę z PZD i udzielana pomoc dla ROD.

Spotkanie było potrzebne i owocne i tak trzeba kontynuować w przyszłości, a to powinno być przykładem dla innych.

Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem uczestników.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 136

Wczoraj 151

W tygodniu 453

W miesiącu 4206

Wszystkich 452617

Kubik-Rubik Joomla! Extensions