Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

    Miesiąc wrzesień, to zgodnie z wieloletnią tradycją czas na świętowanie przez działkowców swoich sukcesów.         

    Uroczyste obchody Dni Działkowca, na różnych szczeblach struktury PZD, organizowane są w różnych    

  formach w sposób urozmaicony. 

    Okręgowe Dni Działkowca - 2023 w Szczecinie połączone ze świętem ogrodu, zorganizowane zostały w ROD Skarbówka, legitymującym się niemal 100 letnim rodowodem, użytkowanym przez 1142 rodziny, na obszarze  

 60 hektarów.

    Przy pięknej pogodzie o godz. 11-tej rozpoczęła się uroczystość wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem  

  hymnów, narodowego i PZD.

 

 

  Prezes Okręgu powitał działkowców, delegacje ogrodowe, członków Okręgowej Rady i Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz zaproszonych prezesów Okręgu PZD w Koszalinie pana Mariana Sekulskiego i w Gorzowie pana Piotra Wilmsa.

W imieniu zebranych i własnym przywitał przybyłych gości:

- Pana Dariusza Wieczorka, posła na Sejm RP, znanego w ogrodach z częstych kontaktów,

- Panią Teresę Kalinę, Przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskiego,

- Panią Marię Myśliwiec, Radną Miasta Szczecina, 

- Pana Krzysztofa Grabowskiego, reprezentującego Dyrektora OR ARiMR ze Szczecina

  oraz byłych działaczy PZD i media.

 

   

 

  Prezes poinformował o nadesłanych życzeniach przez prof. Bogusława Liberadzkiego - Europosła i Dyrektora Polskiego Radia Szczecin (tutaj) i (tutaj).

   Wielu zaproszonych nie skorzystało z zaproszenia, z uwagi na odbywające liczne uroczystości w województwie.

   W wystąpieniu okolicznościowym, Prezes Okręgu wyartykułował znaczenie ustawy o ROD, której jubileusz 10-lecia przypada w tym roku oraz tradycje ruchu działkowego ogrodnictwa, które na ziemiach polskich zostały zapoczątkowane 200 lat temu.

 

   

 

Podkreśli ponadto wielofunkcyjność ogrodów i ich znaczenie społeczne oraz wysiłek działkowców i koszty w ich utrzymaniu. Podziękował samorządom gmin za pomoc zwłaszcza w Stargardzie i Świnoujściu, odniósł się także do pomocy ze środków unijnych, w ramach konkursu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych", aktualnie kończonego, rozliczanego do końca września i zadbanie o jego efekty przez kolejne 5 lat.

   Odniósł się również do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski "Przyjazne Ogrody 2023”

   Zaakcentował różnorodność w ROD i przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów zasadę apolityczności.

  Zwrócił się z apelem o ścisłe przestrzeganie prawa w zakresie użytkowania działek, o harmonię i pełne poszanowanie dobrodziejstwa płynącego z ROD i działki.

   Podkreślił znaczenie integracji naszego Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, czemu świetnie służą dni działkowca, zorganizowane w Warszawie 1 września oraz okręgowe i w wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

    Zespół Muzyki-Ogrodniki zadedykował pieśń na bazie znanej melodii ze słowami o tematyce ogrodowej.

   Poseł Dariusz Wieczorek zabierając głos podkreślił znaczenie ROD i zapewnił stałą troskę o prawne zabezpieczenie ich funkcjonowania. Podzielił się spostrzeżeniami ze swojego długoletniego kontaktu z ogrodami naszego województwa.

 

   

 

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, usprawiedliwia zaproszonych gości, którzy nie mogli się pojawić dzisiaj, przekazała życzenia i odniosła się do postępów w procedowaniu konkursu edytowanego przez Urząd Marszałkowski w 2023 roku.

 

   

 

Prezesi sąsiednich okręgów przekazali listy gratulacyjne (tutaj) i (tutaj), upominki i szczere życzenia dla działkowców szczecińskiego okręgu.

 

   

 

  Po wystąpieniach Gości, zespół muzyczny zaserwował pieśń "Pamiętajcie o ogrodach" i zachęcił do wspólnego śpiewania, a następnie dziecięcy zespół taneczny z Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego Shock Dance zauroczył widownię wspaniałym występem, który nagrodzono gromkimi brawami.

 

 

Przyszła kolej na odznaczenia:

·    Odznaką „Za zasługi dla PZD” - Tadeusz Pabianek z ROD 40 lecia WP w Trzebiatowie

·    Złota odznaką „Zasłużony Działkowiec” - Henryk Czerwiński z ROD 40 lecia WP w Trzebiatowie oraz Leon Macutkiewicz z ROD Reja w Szczecinie

·    Brązowa odznaką „Zasłużony Działkowiec” - Liliana Szwabowska, Lidia Obrzut, Olga Zaiats, Sebastian Ruciński z ROD "Skarbówka" w Szczecinie

·    Odznaką „Za zasługi dla ROD” - Marta Rusiecka, Zenon Borkowski, Adam Krzyształowski, Daniel Tarkowski z ROD "Skarbówka" w Szczecinie

 

 

   

 

   Zarząd ROD wręczył ponadto dyplomy i nagrody dla 65 działkowców.

   Kolejnym etapem to uhonorowanie laureatów konkursów okręgowych w poszczególnych kategoriach.

 

   

 

   

Po tych pełnych emocji wydarzeniach prezes Okręgu podziękował gościom i uczestnikom uroczystości, przekazał osobiste życzenia (tutaj).

 

   

 

   Po odprowadzeniu sztandarów, zamykając cześć oficjalną, zaprosil uczestników do zwiedzania ogrodu, ekspozycji ogrodowych, wspólnego poczęstunku, konkursów dziecięcych i spędzania czasu przy dźwiękach pięknych melodii.

 

 

Opracował:

Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 10

Wczoraj 215

W tygodniu 1240

W miesiącu 4573

Wszystkich 507996

Kubik-Rubik Joomla! Extensions