Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

Informacja

Zarząd ROD „Nowe Życie” zawiadamia, że kasa dodatkowo będzie czynna 06.07.2022 roku (środa) od godz. 1600 do 1900.

Informacja

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE INFORMUJE, ŻE

KASA BĘDZIE NIECZYNNA

W DNIU 02.06.2022 roku

 W DNIU 23.06. 2022 roku

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” ZAWIADAMIA DZIAŁKOWCÓW, ŻE W DNIU 30.04.2022 ROKU O GODZ. 1000 BĘDĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY NA ODPADY ZIELONE. DO KONTENERÓW MOŻNA WRZUCAĆ GAŁĘZIE I LIŚCIE PO ORZECHU. WSZYSCY DZIAŁKOWCY Z INNYMI ODPADAMI BĘDĄ ZAWRACANI.

1. MIEJSCE - PLAC PRZY ZARZĄDZIE

2. MIEJSCE - BRAMA WJAZDOWA - III- SEKTOR

Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.

Obowiązujące opłaty w ROD  „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.

Uchwała Krajowej Rady  PZD  nr 5/XXIII/2014

 

Składka członkowska

6 zł od członka użytkującego jedną działkę, małżeństwa posiadające jedno prawo do działki, każdy z nich opłaca po 3zł

 

 

 

Termin płatności 30.06.2022 r.

 

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2022

Opłata ogrodowa

0,85 zł za 1m² powierzchni użytkowanej działki

 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 7/2022

 

Wywóz odpadów komunalnych

99,00 zł od działki

osoby stale przebywające 569,00

Uchwała Walnego

Zebrania nr 5/2022

opłata energetyczna

30,00 zł od działki posiadającej prąd

Uchwała Walnego

Zebrania nr 6/2022

opłata wodna

15,00 zł od działki posiadającej wodę

Uchwała Walnego Zebrania nr 14/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z energii elektrycznej

 

rozliczenie kosztów energii

 

opóźnienie  z uiszczeniem opłat na poczet zużytej energii

może spowodować jej odłączenie

 

 

 

 

cena za 1 kWh wynikająca z faktury

 

ponowne podłączenie do sieci ogrodowej po  uregulowaniu  zaległych należności wobec ogrodu wraz z ustawowymi odsetkami oraz  uiszczeniu opłaty w kwocie  200,00 zł(koszt odłączenia i ponownego włączenia energii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co 2 miesiące

 

 

Wszystkie opłaty można wpłacać na konto bankowe ROD im. „Nowe Życie” ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

68 1240 3826 1111 0010 6710 4931

Informacja

 

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE INFORMUJE, ŻE KASA  BĘDZIE NIECZYNNA

W DNIU 14.04.2022 roku

W DNIU 28.04.2022 roku

PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE

Zamawiający : Polski Związek Działkowców ROD. „Nowe Życie” ul. Hoża 29 71-699 Szczecin

           zaprasza do złożenia oferty na :

1.     Wymiana sieci wodnej na alei Wiśni

2.     Wykonanie nowego odcinka rurociągu i rur odpływowych do działek 

3.     Wykonanie próby szczelności i przekazanie do użytkowania nowej instalacji

4.     Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dysponuje personelem i uprawnieniami

oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia  

5.      Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty :

- najniższa cena brutto , najlepsze kwalifikacje

6.     Osoba upoważniona do kontaktu : Jan Zbierski  trel. 503-842-343 lub 91-4421787

7.     Oferta powinna zawierać :

- nazwa Wykonawcy, cenę brutto ,termin wykonania, okres gwarancji , warunki płatności , referencje , aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności, o niezaleganiu z opłatami

 do US i ZUS.    

8.     Oferty należy składać do 18.03.2022 r. listem poleconym lub osobiście do Biura Zarządu ROD „Nowe Życie” ul. Hoża 29  71-699 Szczecin. w każdy czwartek w godz. od 16:30 do 20:00

Zakres inwestycji obejmuje wymianę rur i przyłączy do granicy działek+ 0,5m  :  

 

 Aleja Wiśni   wymiana instalacji wodnej  

1. Ilość działek – wpustów wodnych  68 szt.

2. Ilość trójników 50/25 62 szt., 25/25 6 szt.

3. Zawory spustowe szt. 2

4. Studnia wodna  nowe wyposażenie  : zawory odcinające kulowe śr. 50,

5. Rury PE 50 340m

6. Rury  PE 25 100m

7. Rury PE20- 25 204m  odpływy do granicy działek

 

8. Kolanka  PE 25, trójniki 50/25 szt. 2  , złączki , taśmy inne    

 

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie
 2. ZAWIADOMIENIE
 3. Ogłoszenie
 4. SKŁAD ZARZĄDU
 5. Informacja
 6. INFORMACJA O TERMINACH ODCZYTÓW WODY
 7. Informacja
 8. Dzień działkowca 2021
 9. Opłaty w 2021 roku
 10. Ogłoszenie
 11. Ogłoszenie
 12. Ogłoszenie
 13. OGŁOSZENIE
 14. Życzenia Świąteczne
 15. Ogłoszenie
 16. Ogłoszenie
 17. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (GAŁĘZIE DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLINY PORAŻONE ZARAZĄ ).
 18. HARMONOGRAM WYWOZU GABARYTÓW
 19. Informacja o odczycie wody 2020
 20. Ogłoszenie
 21. Terminy puszczenia wody w 2020 roku
 22. Życzenia Świąteczne
 23. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 24. Ogłoszenie
 25. Ogłoszenie
 26. Informacja
 27. dzień działkowca 2019
 28. Ogłoszenie
 29. Informacja
 30. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
 31. Informacja
 32. ŻYCZENIA NOWOROCZNE
 33. OGŁOSZENIE
 34. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY 2018
 35. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 36. ZAWIADOMIENIE
 37. Ogłoszenie
 38. INFORMACJA
 39. Wolne działki w ROD
 40. Ogłoszenie
 41. INFORMACJA
 42. Informacja
 43. INFORMACJA
 44. Obowiązujące opłaty w ROD im. „NOWE ŻYCIE” w 2018 r.
 45. Opłaty inwestycyjne
 46. Informacja
 47. Informacja
 48. REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie z dnia 07.04.2018 r.
 49. Walne Zebranie 2018
 50. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 51. Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie
 52. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODY w ROD „NOWE ŻYCIE” OD KWIETNIA 2014 R.
 53. ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ
 54. Życzenia
 55. KOMUNIKAT
 56. ZAWIADOMIENIE
 57. BEZPIECZEŃSTWO NA DZIAŁCE I W ROD MUSISZ TO WIEDZIEĆ !
 58. ZABAWA ANDRZEJKOWA
 59. Zawiadomienie
 60. INFORMACJA
 61. OGŁOSZENIE
 62. Opłaty w ROD
 63. Informacja o odczycie wody 2017
 64. KOMUNIKAT
 65. Działki do nabycia
 66. Informacja
 67. Informacja
 68. Dzień Działkowca
 69. życzenia
 70. Informacja
 71. Ogłoszenie
 72. Walne Zebranie 2017
 73. UWAGA DZIAŁKOWCY !
 74. Odczyty liczników wody
 75. ogłoszenie
 76. ogłoszenie
 77. dożynki 2016
 78. Informacja o wolnych działkach
 79. UWAGA !
 80. Informacja
 81. ZAPROSZENIE
 82. Informacja
 83. Uwaga działkowcy!
 84. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY
 85. DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2015
 86. ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI ZIELONYMI
 87. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 88. Ogłoszenie
 89. Regulamin korzystania z wody i energii elektrycznej
 90. Informacja

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 126

W tygodniu 834

W miesiącu 3649

Wszystkich 452060

Kubik-Rubik Joomla! Extensions