Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Projekt ustawy o ogrodach działkowych zaproponowany przez zespół Posłów Platformy Obywatelskiej w swojej treści przewiduje pozbawienie tożsamości społecznego ruchu działkowców w Polsce przez sprowadzenie roli stowarzyszeń jedynie do funkcji zarządzającego ogrodem.

Dotychczasowy dorobek samorządowy zostanie unicestwiony przez rozwiązanie samorządów.

Majątek wspólny tworzony przez działkowców zostanie przejęty przez Państwo.

Powołany zostanie likwidator, który będzie funkcjonował w oparciu o posiadane środki, co może doprowadzić do tego, że ten majątek będzie uszczuplony przez jego funkcjonowanie w długim okresie czasu.

Dla działkowców nie przewidziano żadnej ochrony wobec stowarzyszenia, co przy niekorzystnych rozstrzygnięciach dla działkowców będzie skutkować nadużyciem pozycji silniejszego podmiotu.

Projekt ustawy w żadnym przepisie nie stanowi jasno, że to, co znajduje się na działce, a pochodzi z jego pracy i nakładów stanowi jego własność. Nie przewidziano również możliwości dziedziczenia tego majątku.

Tych niekorzystnych zapisów przewija się w projekcie o wiele wiele więcej, a miało przecież być lepiej.

Trybunał Konstytucyjny w żadnym zapisie nie nakazał likwidacji PZD, o czym świadczą stwierdzenia w uzasadnieniu do wyroku, iż ustawodawca może ten problem uregulować inaczej, byleby był zgodny z Konstytucją. Taka możliwość istnieje.

Cały proces dochodzenia do zmiany ustawy wynika z założonej polityki zmierzającej do konkretnego celu wytrącenia PZD z posiadanych uprawnień. Ale nawet w 1949 roku, kiedy ulegał zmianie ustrój ogrodów działkowych to ówczesnym stowarzyszeniom ogrodowym pozostawiono majątek i struktury. Projekt Platformy Obywatelskiej jest dla działkowców niekorzystny, likwiduje wszystkie struktury do zera, co oznacza, że wszystko trzeba będzie rozpoczynać od nowa i cały dorobek organizacyjny zostanie zaprzepaszczony.

Apelujemy do wszystkich Posłów oraz Senatorów, aby szukając nowych rozwiązań przy konstruowaniu przyszłej ustawy kierować się dobrem działkowców, ale również istotą całego ogrodnictwa działkowego, jego tradycjami i zdobyczami a takie rozwiązania przecież zostały zaproponowane przez projekt inicjatywy obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, z którego rozwiązań, jeżeli nie przyjmując go w całości, należałoby wykorzystać wszystkie dobre proponowane przepisy.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 16

Wczoraj 131

W tygodniu 884

W miesiącu 3192

Wszystkich 212506

Kubik-Rubik Joomla! Extensions