Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Spotkanie z posłami PO Krystyną Sybińską i Stanisławem Huskowskim w sprawie prac podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustawy o ogrodach działkowych odbyło się 20 maja 2013 r. w Bibliotece Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

Na spotkaniu byli obecni, poza wymienionymi posłami, m.in. Prezes OZ w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Wilms, byli także obecni przedstawiciele OZ w Zielonej Górze, OZ w Koszalinie, OZ w Pile, natomiast z ramienia OZ w Szczecinie na spotkaniu obecni byli dyrektor biura Tomasz Olkuski wraz z prawnikiem Michałem Terą, Prezes ROD „1 Maja” w Myśliborzu Jerzy Jankowski oraz Prezes ROD „Czcibora” w Dębnie Beata Mroziak. Ponadto w spotkaniu wzięło udział także około 60 działkowców i działaczy PZD z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

Pani poseł Krystyna Sybińska i Pan poseł Stanisław Huskowski na wstępie przedstawili po krótce założenia projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO. Poseł Huskowski szczególnie podkreślał, iż po pomyślnym wprowadzeniu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO działkowcy średnio będą płacić rocznie za działkę 35 zł, co średnio będzie stanowić ok 7 gr od m2 działki.  Po tym przystąpiono do dyskusji udzielając głosu osobom uczestniczącym w spotkaniu. Działkowcy pytali posłów o wskazanie, dlaczego to właśnie projekt autorstwa PO a nie obywatelski projekt pod którym zebrano prawie milion podpisów, będzie tym projektem, który lepiej urzeczywistni wolę działkowców i który lepiej zabezpieczy ich interesy. Na te pytania obecni posłowie udzielali wymijających odpowiedzi zasłaniając się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przy czym niedostatecznie argumentując swoje zdanie. Pani Poseł w tym miejscu podkreśliła, że spotkanie nie jest na temat projektu obywatelskiego i w przypadku, gdy pytania będą dotyczyć tego właśnie projektu spotkanie zostanie niezwłocznie zakończone. Obecni na sali działkowcy nie byli usatysfakcjonowani takimi odpowiedziami. Pytano także o to dlaczego chce się działkowcom zabrać ziemię wraz z całą infrastrukturą ogrodową, którą ci działkowcy nakładem własnej pracy i własnym nakładem finansowym stworzyli a następnie nakazuje się wnoszenie z tytułu użytkowania tej infrastruktury opłat na rzecz gmin. Odpowiedź na tak postawione pytanie poseł Huskowski argumentował sprawiedliwością społeczną, bo skoro np. rolnicy muszą płacić różne podatki to i działkowcy uprawiający ziemię w ROD też powinni z tego tytułu wnosić opłaty na rzecz gmin czy Skarbu Państwa. Padło także pytanie na co w ramach opłat na rzecz gminy z tytułu użytkowania działki działkowiec będzie mógł liczyć, gdyż w chwili obecnej przy podobnej opłacie działkowcy dostają w zamian wachlarz usług oferowanych przez PZD. Pytanie to pozostało bez odpowiedzi. Głos w dyskusji zabrał także Prezes OZ w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Wilms, który wskazał że na 15 osób wchodzących w skład podkomisji żadna z nich nie posiada wykształcenia ani doświadczenia zawodowego adekwatnego do prowadzonych przez podkomisję prac.

Michał Tera, prawnik OZ w Szczecinie, także zabrał głos w dyskusji i poprosił posła Huskowskiego o udzielenie pełnej i rzetelnej odpowiedzi na pytanie jak będą się kształtować pełne opłaty dla działkowców z tytułu użytkowania działek, pomijając opłaty za media. Michał Tera wskazał, iż w chwili obecnej  działkowcy płacą średnio 19 gr od m2 działki z czego 7 gr jest przekazywane do OZ. Z pieniędzy tych OZ prowadzi szkolenia dla działkowców, zapewnia obsługę prawną, dofinansowuje inwestycje prowadzone na ogrodach itp. Natomiast przynajmniej 12 gr od m2 pozostaje do dyspozycji ogrodu i z tych pieniędzy finansowana jest działalność zarządu ogrodu. Poseł Huskowski po przeanalizowaniu przedstawionych okoliczności przyznał, że w przypadku zapewnienia działkowcom przynajmniej takiego samego stanu zarządzania ogrodem jaki jest w chwili obecnej, opłaty stałe za użytkowanie działki wzrosną w porównaniu do obecnych opłat. W ocenie działkowców jak i zadającego pytanie poseł Huskowski wykazał się całkowitym brakiem znajomości mechanizmów jakie funkcjonują w poszczególnych ogrodach i jakie opłaty obecnie ponosi działkowiec a także brakiem merytorycznego przygotowania się do dyskusji poprzez nieprzygotowanie szczegółowych wyliczeń opłat jakie działkowiec będzie musiał ponosić w przypadku wejścia w życie projektu ustawy PO. Drugim pytaniem jakie zadał Michał Tera było przybliżenie działkowcom organu jaki miałby powstać na mocy projektu tj. Krajowego Funduszu Ogrodowego który miałby zarządzać zlikwidowanym majątkiem PZD, a zatem tak naprawdę dawnym majątkiem działkowców, gdyż to oni tworzą ten majątek poprzez wpłacanie składek. Poseł Huskowski wskazał, iż nie potrafi w chwili obecnej precyzyjnie odpowiedzieć jaką strukturę będzie miał Fundusz, czy będzie on de facto organem podobnym do Polskiego Związku Działkowców o podobnej strukturze organizacyjnej tyle że zarządzanej przez Państwo, kto dokładnie będzie nim zarządzał, z czego będzie finansowana jego działalność i na jakiej podstawie poszczególne ogrody działkowe będą mogły starać się o dofinansowanie z tego funduszu.

Działkowcy na zakończenie spotkania okazali przyniesionymi przez siebie licznymi transparentami oraz głosami niezadowolenia z przebiegu spotkania i dyskusji swoje poparcie dla Polskiego Związku Działkowców i podejmowanych przez Związek działań w obronie interesów działkowców a także wskazywali, iż podkomisja zajmująca się pracami nad wszystkimi projektami o ogrodach działkowych winna skupić się jedynie nad obywatelskim projektem ustawy o ROD i wyrazili po raz kolejny pełne poparcie dla tego projektu.

Po zakończeniu spotkania, z rozmów z działkowcami dało się odczuć, że posłowie niedostatecznie udzielili wyjaśnień na zadawane pytania a czas przeznaczony na spotkanie był zbyt krótki. Ponadto z ogólnikowych i często zdawkowych odpowiedzi dało się wywnioskować, iż projekt PO co do zasady ma na celu przede wszystkim likwidację PZD jako niewygodnej dla rządzących organizacji pozarządowej i przejęcie pod zarząd Państwa majątku tej organizacji poprzez utworzenie organu całkowicie podległego Państwu jakim miałby być Krajowy Fundusz Ogrodowy co da rządzącym pełną kontrolę nad ogrodami i pełną decyzyjność, co do przyszłości każdego ogrodu w Polsce.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 326

W tygodniu 704

W miesiącu 2142

Wszystkich 250643

Kubik-Rubik Joomla! Extensions