Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

KR PZD po raz trzeci wystąpiła do Ministra Środowiska o interpretację przepisów ustawy śmieciowej. Z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci. W celu ustalenia, w jaki sposób powinna być naliczana przez gminy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ROD, Krajowa Rada PZD dwukrotnie wystąpiła do Ministra Środowiska - Marcina Korolca o interpretację nowych przepisów ustawy śmieciowej (w dniu w dniu 3.12.2012 r. i 28.02.2013 r.). Z uwagi na brak odpowiedzi (i brak możliwości skontaktowania z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ), w dniu 24.05.2013 r.

Krajowa Rada PZD ponownie wystąpiła do Ministra o pilne udzielenie odpowiedzi w tej sprawie (pismo KR PZD, l.dz.2877/13 ). Jednocześnie zwróciła uwagę, że coraz więcej gmin wdrożyło nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Dla wielu rodzinnych ogrodów działkowych, uchwalone przepisy prawne okazały się bardzo krzywdzące. Wygórowane stawki za wywóz śmieci oraz zawyżone normy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenów ROD powodują, że wiele ogrodów działkowych będzie miało problem w sprostaniu opłatom za wywóz śmieci. Jednocześnie wiele gmin zobowiązało do rozliczania się z wywozu śmieci poszczególnych działkowców, co jest niezgodnie z art. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Bowiem to PZD pełni funkcję właściciela (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach) i to na nim ciąży obowiązek zapewnienia wywozu śmieci z terenów ogrodów.

Zmiany przepisów dotyczących ustawy śmieciowej budzą ogromne kontrowersje w całym kraju. Im bliżej terminu wejścia nowelizacji ustawy o porządku i czystości, tym więcej emocji wśród mieszkańców gmin, w tym użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Wielu z nich czuje się oszukanych i nie rozumie nowych regulacji, zwłaszcza tak wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. Użytkownicy działek, w trosce o ochronę środowiska popierają segregację śmieci i recykling. Sprzeciwiają się jednak, aby ustawa śmieciowa bez uzasadnienia „biła ich po kieszeni”. Największe poczucie niesprawiedliwości wywołują przepisy, które mówią, ile na terenach ROD ma być produkowanych śmieci (np. we Wrocławiu - 40 l tygodniowo na działkę). Gminy całkiem bagatelizują, że śmieci w ogrodach działkowych wytwarzane są sezonowo, część z nich (odpady zielone) trafia do kompostowników, a poza tym działkowcy będą zmuszeni płacić podwójnie tzn. dodatkową opłatę za wywóz śmieci ze swoich gospodarstw domowych.

Monika Pilzak

WGG KR PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 5

Wczoraj 303

W tygodniu 1001

W miesiącu 6043

Wszystkich 265061

Kubik-Rubik Joomla! Extensions