Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 17 czerwca wpłynęła do KR PZD odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie ustawy "śmieciowej". Stało się to dzięki pomocy posła Ruchu Palikota - Tomasza Makowskiego (okręg olsztyński). Minister wskazał, że zgodnie z ustawą "śmieciową" gminy zostały zobowiązane do odbierania śmieci z terenów zamieszkanych. Obowiązek opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Jeżeli więc użytkownik działki zamieszkuje na terenie ROD (a nie zamieszkuje w tym czasie na innej nieruchomości) to ma obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ogrodu. Przy czym "sporadyczne przebywanie na danej nieruchomości np. w zw. z wyjazdem weekendowym w celach rekreacyjnych nie powinno być uznane za zamieszkiwanie w rozumieniu ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach".

W przypadku, gdy działka jest zamieszkiwana w określonych okresach czasu (np. w miesiącach letnich) wówczas to należy złożyć do gminy deklarację z określonymi terminami przebywania na nieruchomości. Tak, aby przebywanie na różnych nieruchomościach zapewniało w sumie opłatę za śmieci za 12 miesięcy.

Ponadto Minister jednoznacznie przesądził, kto ma obowiązek składania i aktualizacji danych zawartych w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do terenów ROD, deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarząd ROD. Natomiast użytkownicy działek uiszczają opłatę.

Natomiast, jeżeli gmina potraktuje tereny ROD jako miejsca niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne to również trzeba złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci według nowych zasad.

Pismo Ministra Środowiska z dnia 13.06.13 r. zamieszczamy w załączniku.

Monika Pilzak

WGG KR PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 10

Wczoraj 396

W tygodniu 1556

W miesiącu 1069

Wszystkich 249570

Kubik-Rubik Joomla! Extensions