Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W 2012 roku w 1 515 rodzinnych ogrodach działkowych wykonano 1 983 zadań inwestycyjno - remontowych. Oznacza to, iż zadaniami inwestycyjno – remontowymi objęto 31 % wszystkich ROD. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wyniosła 46 653 804 zł. Zadania polegające na remontach i modernizacji istniejącej infrastruktury wykonano na łączną kwotę 31 229 379 zł., zaś na zadania związane z budową nowej infrastruktury w ROD wydatkowano środki w wysokości 15 424 425 złotych.

W 99 % zadania inwestycyjno - remontowe zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych: ROD, okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, a jedynie w 1 % zadania zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych, pochodzących przede wszystkim z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

122 135 m² ogrodzeń,

285 bram i furtek,

66 hydroforni i innych urządzeń,

82 pompy wodne,

489 punktów czerpalnych wody,

127 694 mb  sieci wodociągowej,

157 319 mb sieci energetycznej,

72 010 m² dróg i alej ogrodowych,

4 760 m² pasów zieleni, 567 mb kanalizacji sanitarnej i 13 sanitariatów,

1 840 m² ogrodów jordanowskich i placów zabaw,

w 522 ROD wykonano prace remontowo – inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych.

Poza ww. pracami, zrealizowano szereg innych zadań o charakterze inwestycyjno – remontowym, takich jak: budowa rowów odwadniających, wykonanie nowych tablic informacyjnych, a także przyjęcie nowych planów zagospodarowania ogrodów.

Porównując sprawozdania z realizacji inwestycji i remontów za 2012 rok przesłane przez okręgowe zarządy PZD do planów, należy stwierdzić, iż w większości przypadków rodzinne ogrody działkowe realnie zaplanowały przedmiotowe zadania. Również wartości zadań w przeważającej większości były prawidłowo zaplanowane i tylko w nielicznych przypadkach nastąpiło spore przeszacowanie wartości tych zadań.

Mając jednak na uwadze potrzeby inwestycyjno – remontowe w rodzinnych ogrodach działkowych należy stwierdzić, iż przeprowadzonych zadań w 2012 roku było stanowczo za mało. Dotyczyły one zaledwie 31 % wszystkich ROD.

Porównując realizację zadań w roku 2012 do lat ubiegłych (2007 – 2011), należy stwierdzić nieznaczny ich wzrost (w latach 2007 – 2010 zrealizowano 7 316 zadań, w 2011 roku – 1 940 zadań a w 2012 roku – 1983 zadań). Jednakże biorąc pod uwagę  prowadzone przez Związek aktywne działania zmierzające do zwiększenia prowadzonych w ogrodach zadań remontowo – inwestycyjnych, ich ilość w dalszym ciągu nie jest zadowalająca.

AR

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 213

Wczoraj 326

W tygodniu 910

W miesiącu 2348

Wszystkich 250849

Kubik-Rubik Joomla! Extensions