Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do  przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD.

Konstrukcja poprawek jest taka, że jedne przeczą drugim, ale też są sprzeczne z wolą i decyzjami podjętymi wcześniej przez działkowców.

Zgodnie z treścią poprawki PO dzisiejsi członkowie PZD, którzy już raz wyrazili wolę przystąpienia do Związku, mają w ciągu 5 miesięcy potwierdzić swoje członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Jest to kuriozalna sytuacja, gdy ustawodawca nakazuje obywatelom potwierdzenie wyrażonej wcześniej woli przystąpienia do organizacji społecznej pod groźbą utraty członkostwa w tej organizacji.

Według PO ustawodawca może wygasić obywatelowi prawo członkostwa w organizacji społecznej, która nie utraciła bytu prawnego, a jedynie ulegają zmianie podstawy prawne jej funkcjonowania. Z organizacji powołanej ustawą staje się ona organizacją działającą w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Sama organizacja nie zmienia się, ma tylko dostosować swe funkcjonowanie do rozwiązań prawnych zawartych w tej ustawie. Proponowana poprawka jest przede wszystkim niekonstytucyjna, narusza bowiem art. 58 Konstytucji RP, gwarantujący swobodę zrzeszania się. Proponowany przepis miałby tylko wtedy sens, gdyby ustawa nie zawierała przepisów umożliwiających wystąpienie z PZD, a jest to zagwarantowane w projekcie obywatelskim bez żadnych negatywnych skutków dla działkowca.

Kolejne poprawki do tego rozdziału są już całkowicie nielogiczne z opisaną wyżej. Jeśli już działkowcy potwierdzą członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD i tacy działkowcy stanowić będą większość w ogrodzie, to jaki jest powód zmuszania ich do zwoływania walnego zebrania w celu wybrania stowarzyszenia, które będzie zarządzało ogrodem? Potwierdzając swe członkostwo, już dokonali wyboru!!! Czemu więc ma służyć ponoszenie ogromnych kosztów zapraszania wszystkich działkowców listem poleconym lub pocztą kurierską i to nawet dwa razy, jeśli nie uda się podjąć stosownej decyzji na pierwszym zebraniu?

Nie jest ważne to, co już oświadczyli działkowcy poprzez potwierdzenie swego członkostwa, tylko dąży się do całkowitego rozbicia samodzielnej i samorządnej organizacji działkowców a biorąc pod uwagę inne poprawki przyjęte przez podkomisję, dąży się do całkowitej dezorganizacji funkcjonowania ogrodów działkowych. Czemu więc ma to służyć? Gdzie są deklaracje Premiera o dążeniu do zapewnienia istnienia ogrodów i przede wszystkim nie pogorszenia warunków użytkowania działek?  Deklaracje w żaden sposób nie pokrywają się z faktami. Posłowie PO na posiedzeniach podkomisji wnoszą do projektu obywatelskiego swoje rozwiązania, które zmieniają projekt obywatelski w jego parodię - w ustawę autorstwa PO. To co proponuje PO nie ma nic wspólnego z projektem obywatelskim, który poparło milion osób. Ta gra odbije się negatywnie na działkowcach i ogrodach,  a tym samym na całym ruchu działkowym w Polsce. Proponowane poprawki nie służą działkowcom i są realnym zagrożeniem dla istnienia ogrodów działkowych.  Świadczą, że ich autorzy nie mają żadnej wiedzy o realiach, jakie panują w ROD, a co za tym idzie o skutkach forsowanych przepisów. Zaproponowane w przepisach przejściowych terminy wielokrotnego odbywania walnych zebrań i przeprowadzenia wyborów są nierealne do wykonania.  Czy ktoś z autorów poprawek widział choć jeden ogród działkowy? Czy zapoznał się z realiami jego funkcjonowania?

Dlatego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Posłów Platformy Obywatelskiej – uszanujcie wolę miliona osób podpisanych pod projektem obywatelskimi, nie twórzcie prawa, które w praktyce doprowadzi do totalnego chaosu w ogrodach. Uszanujcie fakt, że projekt obywatelski, opracowany w środowisku działkowców został przez nich masowo poparty, a ponieważ zawiera rozwiązania, które nie tylko realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale i uwzględniają potrzeby i realia, jakie występują w ogrodach. Działkowcy niewątpliwie wiedzą lepiej od polityków, jakie rozwiązania są korzystne dla nich i ich ogrodów.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 15

Wczoraj 170

W tygodniu 862

W miesiącu 4138

Wszystkich 289735

Kubik-Rubik Joomla! Extensions