Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Może to nas spotkać!

Coraz bardziej staje się jasne, że nikt z posłów PO nie traktuje nas działkowców poważnie. Ponieważ spotkania, które odbywają się w celu wypracowania kompromisu z posłami PO przebiegają pozytywnie, po czym podczas posiedzenia Podkomisji następuje całkowity zwrot i forsowanie własnych pomysłów.

Przykładem może być kwestie uwłaszczenia działkowców, które zostały wprowadzone poprzez art. 32 w propozycji nowej ustawy. W rozmowach nieformalnych i spotkaniach z Premierem sygnalizowane było, że prawo użytkowania wieczystego, które przysługuje PZD, a ma być przekazywane stowarzyszeniom i działkowcom jest obarczone pewną wada – prawem pierwokupem za 1% wartości przez gminę. Jeśli gmina skorzysta z tego prawa to działkowcy tracą swoje prawa. Nowe przepisy ustawy nie przewidują mechanizmów kontrolnych co do nabywania działek od osób prywatnych, co doprowadzi do komasacji działek. W efekcie stowarzyszenia nie będą mieć wpływu na to kto nabywa działkę w danym ogrodzie, a zagrożeniem będzie skupywanie wielu działek w atrakcyjnych trenach.

Poza tym stowarzyszenie będzie zmuszone każdą decyzję dot. terenu wspólnego konsultować z tymi działkowcami, którzy będą współwłaścicielami, bowiem stowarzyszenie przestaje być podmiotem, który zarządza, a staje się jedynie jednym z współużytkowników.

Ryzyko zaskarżenia tej ustawy jeszcze przed jej wejściem w życie jest bardzo duże. Może to zrobić Prezydent kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed jej podpisaniem. Posłowie PO nie ukrywają, że zmiany przez nich forsowane zostały opracowane w ciągu jednego wieczoru po odwołaniu posła Kownackiego i przejęciu przez posłankę Sibińską Przewodniczenia Podkomisji. Niektóre zapisy świadczą o tym, że nie wiedzą co proponują i to prawo robione jest na kolanie i bez myślenia o faktycznych skutkach tych zmian. Zmiany te otworzą furtkę do przejmowania ogrodów na cele komercyjne. W związku z powyższym apelujemy do działkowców o aktywne uczestniczenie w obronie swoich działek i ogrodów. W formie pisemnej sygnalizujcie swoje stanowiska do Premiera, posłów i członków podkomisji. W związku z powyższym apelujemy do działkowców o aktywne uczestniczenie w obronie swoich działek i ogrodów. W formie pisemnej sygnalizujcie swoje stanowiska do Premiera, posłów i członków podkomisji.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 11

Wczoraj 170

W tygodniu 858

W miesiącu 4134

Wszystkich 289731

Kubik-Rubik Joomla! Extensions