Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Szanowny Panie Premierze,

Nasze Rodzinne Ogrody Działkowe należące do Polskiego Związku Działkowców są kontynuatorami przeszło 110-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Znana jest służebność ogrodów lokalnemu społeczeństwu, w zakresie realizacji podstawowych potrzeb, jaką również pełnią ważną funkcję o charakterze ekonomicznym, ekologicznym, a także rekreacyjnym i zdrowotnym. Interesując się przebiegiem pracy w Sejmie nad naszą ustawą jestem przerażony grożącymi następstwami nowych rozwiązań prawnych i tak:

Konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej w dniu 24-07-2013 w sprawie tzw. "uwłaszczenia działkowców" można by przyjąć za dobry kierunek rozwiązań, gdyby dotyczyła wszystkich działkowców a nie wybrańców i gdyby precyzowała szczegóły rozwiązań prawnych, których brak jest w zapisach /treści /projektu ustawy.

Dlaczego tylko część działkowców może objąć nawa ustawa dotycząca uwłaszczenia? Czy to jest uczciwe i sprawiedliwe społecznie? / art.32/

Dotychczasowe zapisy nowej treści ustawy dają swobodę niekontrolowanego obrotu działkami, a skutki takiego rozwiązania mogą być katastrofalne dla członków ogrodów działkowych. A ponadto, może być tak, że działka będzie służyć bogatemu, ale pochodzącemu z innego rejonu kraju, a nie społeczności lokalnej. Wystąpi komasacja działek i dalej można wyobrazić, co się będzie działo.

Groźba prawna utraty członkostwa i działki jest sprzeczna z zaleceniami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11-07-2012

Szanowny Panie Premierze,

Biorąc pod uwagę Pana Premiera osobiste zaangażowanie się w pomoc przy rozwiązaniu społecznego problemu, dotyczącego kilku milionów naszego społeczeństwa, oraz fakt, że dobiega praca Podkomisji, tylko Pana Premiera osobista interwencja może doprowadzić do usunięcia zaistniałych pomyłek lub niewłaściwych interpretacji.

Z wyrazami szacunku i nadziei na takie działanie i decyzję oczekuję

Józef Romanowski ROD "Stoczniowiec"

Szczecin 25-07-2013

Otrzymują: Adresat Komisje Sejmu Prezydent RP Prezes PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 14

Wczoraj 170

W tygodniu 861

W miesiącu 4137

Wszystkich 289734

Kubik-Rubik Joomla! Extensions