Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK

Przedłużające się opracowanie nowej ustawy o ogrodach działkowych przez Sejm RP, wprawia środowisko działkowców w duże zniecierpliwienie. Praca merytoryczna nad ustawą, która swoim zakresem, obejmuje kilku milionów naszych działkowców, nie może być okazją zaistnień politycznych przez parlamentarzystów. Działkowcy chcą mieć własną organizację, chcą mieć prawa gwarantowane przez ustawę i doskonale wiedzą, że niektórym odpowiadałoby przekroczenie tych 18 miesięcy od terminu wydania wyroku.

Prezes Rady Ministrów zadeklarował w dniu 11-07-2013 na spotkaniu z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej tj. zaoferowanie prawników Rządowych na dalszy etap prac nad projektem ustawy, i bardzo nam zależy oby ta pomoc była praktycznie wykorzystana. Mamy nadzieje, że będzie spójność w pracy nad poprawkami do wstępnie zapisanej ustawy przez Komisje Sejmu.

Podkomisja nie posłuchała swojego eksperta konstytucjonalistę dr hab. Pana Wojciecha Orłowskiego, który stwierdził, że zapis ten może być niekonstytucyjny.

Kluczowa zmiana, jaka została wprowadzona do projektu obywatelskiego poprawką Klubu PO jest kwestia tzw. "uwłaszczenia działkowców" Art.32 ust. 1 i 2 projektu.  Dzieli działkowców na wybrańców i pokrzywdzonych.  I tak np. Szczecin miasto – na 86 ROD o powierzchni 1159 ha i 24 220 działek rodzinnych w użytkowaniu wieczystym PZD, znajduje się 221 ha, na których funkcjonuje 4 709 działek rodzinnych (co stanowi 19 % powierzchni ogrodów w Szczecinie. Oznacza to nierówne traktowanie działkowców i jestem za uwłaszczeniem wszystkich działkowców.

Artykuł 32 Konstytucji RP, ustęp 2 stanowi, że "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny".

Następny bardzo ważny jest zapis niekontrolowanego obrotu działkami przez działkowców. Stanowi to zagrożenie dla wykupu działek przez osoby bogate, dojdzie do niekontrolowanego handlu i komercjalizacji. Trybunał Konstytucyjny kwestionował obligatoryjny obowiązek członkostwa w PZD a teraz jest zapis ustawowy o potwierdzenie członkostwa w funkcji czasu.

PANI MARSZAŁEK

Na całym świecie Rządy poszczególnych krajów i instytucje społeczne, bardzo dużo pracują nad tym, ażeby pobudzić aktywność fizyczną seniorów. Człowiek aktywny z reguły jest bardziej samodzielny w życiu codziennym, jest bardziej użyteczny rodzinie, otoczeniu, i z tego wynika jest bardziej zdrowy i mniej kosztuje dany kraj. Systemy ochrony zdrowia prawie w każdym kraju, mają trudności w świadczeniu na bardzo wysokim poziomie usług zdrowotnych, z przyczyn technicznych, personalnych jak również ekonomicznych.

W naszym kraju mamy około pięć milionów społeczeństwa aktywnego fizycznie, z uwagi, że jest zaangażowanych w uprawę działki w ROD.

Proszę docenić wcześniejszy zbiorowy wysiłek społeczeństwa działkowców.

PANI MARSZAŁEK

Pozostało już tylko praktycznie 4 miesiące. Jest potrzeba dynamicznego działania ustawodawczego w Komisjach nad poprawkami.

W świetle powyższego zwracam się do Pani Marszałek Sejmu RP o możliwie szybkie wprowadzenie pod obrady Sejmu RP poprawionego projektu ustawy o ogrodach działkowych i jej zatwierdzenie. Życzą tego i oczekują działkowcy z pięknego i malowniczego Szczecina.

Z wyrazami poważania pozostaje

Józef Romanowski ROD „STOCZNIOWIEC” Szczecin 30-07-2013

Otrzymują:

Marszałek Sejmu RP

Komisje Sejmu

Prezydent RP

Premier RP

Prezes PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 11

Wczoraj 170

W tygodniu 858

W miesiącu 4134

Wszystkich 289731

Kubik-Rubik Joomla! Extensions