Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

30 lipca br. odbyło się posiedzenie członków założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD oraz przedstawicieli Komitetu z całego kraju. Spotkanie miało na celu omówienie procesu legislacyjnego i tekstu ustawy, który został opracowany i przyjęty w pracach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej.

Na koniec sierpnia planowane jest zwołanie posiedzenia dwóch Komisji Sejmowych Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego. Wówczas będzie jeszcze możliwość zgłaszania poprawek do projektu, który przygotowała Podkomisja. W posiedzeniu tym będą mogli uczestniczyć członkowie Komitetu. - Jest realna szansa, że przy mobilizacji innych klubów, możemy jeszcze coś uratować z projektu obywatelskiego – mówił mec. Bartłomiej Piech zaznaczając, że w trakcie prac projekt obywatelski został poddany daleko idącym modyfikacjom.

Pełnomocnicy Komitetu przedstawili zgromadzonym zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu obywatelskiego. Mówili też o tym, że przebieg posiedzeń wskazuje iż - wiedza i znajomość proponujących poprawki do projektu nie zawsze były odpowiednie. - Wykluczano pewne definicje, po czym na kolejnym posiedzeniu przywracano je jako ważne i istotne – mówił mec. Tomasz Terlecki. Zaznaczył jednak, że wiele definicji udało się ocalić. Pełnomocnicy zwrócili uwagę na pewne paradoksy, które zostały wprowadzone do projektu, takie jak rezygnacja z ograniczenia wiekowego dot. pełnoletności, co w praktyce oznacza, że także dziecko może być działkowcem. - To przykład podejścia doktrynalnego do sprawy z pominięciem zasad praktycznych związanych z funkcjonowaniem ogrodu – mówił mec. Terlecki.

Zwrócono również uwagę na nieprzyjazny stosunek Biura Legislacyjnego Sejmu (BLS), który  widoczny był podczas wszystkich posiedzeń Podkomisji. W opinii posłów opozycji i członków Komitetu, BLS zdecydowanie wychodziło poza własną rolę i niejednokrotnie wnosiło o zmiany w kluczowych artykułach. „Tymczasem rolą BLS  nie jest wchodzenie w merytoryczne aspekty projektu i poprawki, ale tylko proponowanie sformułowań o naturze formalnej” – wyjaśniał mec. Terlecki. Wielokrotnie podkreślali to także posłowie SLD, PiS, PSL i Ruchu Palikota.

Pełnomocnicy Komitetu zwrócili uwagę, iż wiele wprowadzonych przez PO poprawek może służyć nadużyciom. Tak jest m.in. z wprowadzeniem niekontrolowanego i komercyjnego obrotu działkami. - Jeśli te zapisy się utrzymają okaże się, ze to cena będzie grała rolę w przypadku przejmowania prawa do działki. Kto da wyższą cenę, ten będzie miał działkę. To wywraca charakter i istotę funkcjonowania ogrodów działkowych – mówił mec. Bartłomiej Piech. Podkreślano, że sprawa dot. uwłaszczenia działkowców jest dziś medialnie wykorzystywana. - Próbuje się stworzyć wrażenie, ze PZD nie chce uwłaszczyć działkowców, co jest całkowicie niezgodne z prawdą – mówił mec. Terlecki zaznaczając, że co do tego zapisu są spore wątpliwości natury konstytucyjnej.

- Atmosfera pracy była dla nas niekorzystna i świadomie wywoływana przez niektórych posłów. W tych warunkach pracowało się dość trudno. Nie brano pod uwagę propozycji Komitetu i toczących się dyskusji. To co się udało osiągnąć w Podkomisji w tych warunkach to duży sukces – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W jego opinii konsekwencją wprowadzonych propozycji PO będzie likwidacja ogrodów, szczególnie tam, gdzie grunty mają jakiekolwiek znaczenie. - Jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić co w praktyce te wszystkie przepisy będą znaczyły – podkreślał Prezes zaznaczając, że pełnomocnicy Komitetu zrobili wszystko co można, by bronić zapisów projektu obywatelskiego.

W czasie posiedzenia odbywała się także dyskusja członków Komitetu. Pojawiało się wiele pytań natury prawnej dotyczące artykułów wprowadzonych do ustawy, oraz ich wpływie na rzeczywiste gospodarowanie i funkcjonowanie ogrodów. Dyskutanci podkreślali, że trzeba się bronić przed tym co Platforma chce zrobić z ogrodami. Sporo emocji wywołał temat uwłaszczenia. Dyskutowano nad problemami, jakie to może rodzić w związku z niekonstytucyjnością tego przepisu i prawem pierwokupu przez gminę. - Ludzie będą kupowali w dobrej wierze działki żeby się uwłaszczyć na postawie ustawy. Nie wiedzą, że aby jeden mógł się uwłaszczyć to kilkudziesięciu działkowców trzeba będzie ograniczyć w ich współużytkowaniu – zauważył Wincenty Kulik. - Ludzie widzą to, że PO najpierw wszystko chciała zabrać, a teraz nagle wszystko chce dać. Często padają takie słowa: „Każdemu uwierzymy, ale nie Platformie Obywatelskiej”. Ten skutek medialny dot. uwłaszczenia może być chwilowy, bo ludzi nie da się mamić i oszukiwać na dłuższą metę – uważa Jan Stańczyk z Kielc. Po raz któryś z rzędu PO kombinuje i chce nas wyprowadzić w pole i oszukać. W Radomiu mamy 4 ogrody z użytkowaniem wieczystym, a co z pozostałymi 38 które nie mają tyle szczęścia?– pytał Zygmunt Kacprzak z Radomia wzywając do manifestacji ogólnokrajowej. Komu potrzebne jest uwłaszczenie? – pytał Stanisław Zawadka z Warszawy wskazując, że stan prawny w Warszawie ogrodów wskazuje, że tylko jeden ogród mógłby myśleć o uwłaszczeniu, ale tylko przy założeniu,  że gmina nie skorzystałaby z prawa pierwokupu tej ziemi.

Zastanawiano się także nad tym, jak dotrzeć do posłów komisji ze swoimi postulatami. - To nie mogą być słowa. Mamy wiedzę i doświadczenie, które możemy wykorzystać – uważa Stanisław Zawadka. - Razem z działkowcami byłam na spotkaniu u posłanki Katarzyny Matusik-Lipiec. Tłumaczyliśmy o tym, co działo się na Słowacji, kiedy wprowadzono uwłaszczenie. To są fakty, a posłanka PO nie tylko nie chciała ich przyjąć i przedstawić na posiedzeniu Podkomisji, ale podczas prac podkomisji ciągle bawiła się swoją komórką – zauważyła Halina Kmieciak z Krakowa komentując postawę niektórych posłów w Podkomisji. - Skoro Premier tak zaprasza na spotkania do siebie, to może trzeba kolejny raz z tego skorzystać? Może to odniesie jeszcze jakiś skutek, by dotrzeć do członków Komisji i posłów PO, bo indywidualne spotkania z członkami Komisji zmierzają donikąd – podsumował Jan Stańczyk. Uczestnicy spotkania podkreślali, że ten projekt ma szanse być jeszcze bardziej obywatelski, ale trzeba dalej walczyć zdecydowanie w Sejmie z poparciem całego Związku, okręgów i zarządów ROD. - Walka trwa i trzeba ją kontynuować mówiąc głośno o propagandzie stosowanej względem działkowców w mediach i prostować to. Działkowcy są omamieni i są w szoku, kiedy wyjaśnia się im te wszystkie zawiłości. Trzeba tę wiedzę przekazywać im we wszelki możliwy sposób, poprzez strony internetowe i media - proponował Jerzy Karpiński z Wrocławia.

- Za nami stoi milion obywateli, którzy poparli ten projekt. Musimy mówić o naszych zastrzeżeniach i jasno przekazać to działkowcom i członkom komisji. Działkowcy wiedzą nadal niewiele, dlatego wskazane jest dotarcie do ludzi i przekazanie im pełnej i prawdziwej informacji, by nie dali się zwariować tymi nieprawdziwymi artykułami w gazetach – mówił Zdzisław Śliwa z Poznania. Podobną opinię wyraziła Barbara Kokot z Bydgoszczy mówiąc: Trzeba obnażyć tę perfidię w wykonaniu PO wykorzystując wszystkie dostępne możliwości .

Uczestnicy spotkania wyrazili słowa uznania dla pełnomocników, którzy podczas posiedzeń Podkomisji wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością przekonywania do swoich argumentów.

Ponadto przyjęto dwa stanowiska przygotowane przez członków założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej:

- oświadczenie ws. przebiegu prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej do opracowania nowego projektu ustawy o ROD

- stanowisko ws. wyników prac podkomisji nadzwyczajnej powołanej do opracowania nowego projektu ustawy o ROD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 11

Wczoraj 170

W tygodniu 858

W miesiącu 4134

Wszystkich 289731

Kubik-Rubik Joomla! Extensions