Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Ogródki działkowe w przestrzeni miejskiej Szczecina - to temat debaty, jaka miała miejsce 22 listopada br. na Wydziale Nauk O Ziemi na Uniwersytecie Szczecińskim.

Moderatorem spotkania był p. Tomasz Schneider – ze Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Lider”.

Do debaty zostali zaproszeni dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, adiunkt na Katedrze Architektury Współczesnej i Metodologii Projektowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,  doktor nauki o ziemi – Marika Pirveli zajmująca się semantyką przestrzeni miejskiej i wiejskiej, Michał Rembas – historyk, dziennikarz, podróżnik i autor książek, Tadeusz Jarzębak Prezes OZ w Szczecinie i prof. dr hab. Marek Dutkowski kierownik Wydziału Nauk O Ziemi US. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Okręgu – wiceprezes Józef Romanowski, sekretarz Roman Krempski i instruktor ogrodniczy Justyna Sielicka.

Na wstępie historię i rozwój ogrodnictwa działkowego, które istnieje już 120 lat na ziemiach polskich przedstawił dr Jacek Rudewicz  – adiunkt na Wydziale Nauk O Ziemi US w Szczecinie. Przedstawiona została mapa Szczecina z umiejscowionymi na jej rodzinnymi ogrodami działkowymi. Nakreślono okresy rozwoju ogrodów działkowych na przestrzeni czasu, wiek działkowców użytkujących działki ich wykształcenie, aktywność zawodowa. Zaznaczono, iż rośnie udział ludzi młodych wśród użytkowników działek, stanowią oni ok 11%. Scharakteryzowana została struktura terenów zielonych Szczecina z roku 1935 i dla porównania z roku 2002. Przedstawiono pozytywne aspekty funkcjonowania ROD i negatywne. Podkreślono tu m.in. brak dostępności ogrodów dla ogółu mieszkańców, spalanie na działkach, ponadnormatywny czy altany o wątpliwej estetyce.

Każdy z prelegentów przedstawił swój punkt widzenia. M. Rębas przedstawiając zdjęcia zaniedbanych działek zarzucił PZD bezhołowie i niszczenie przestrzeni publicznej. Jednak nie wszystkie przedstawione działki „należą” do PZD, część z nich jest w gestii miasta Szczecin – jednak tu zabrakło przedstawiciela miasta, by ustosunkował się do tematu.

Prezes OZ występując odniósł się zwłaszcza do tzw. negatywów wynikających z istnienia ogrodów w mieście, podkreślając, że wypunktowane negatywne aspekty nie przeczą idei istnienia i zachowania ogrodów w mieście, są natomiast wynikiem nierespektowania przez niektórych działkowców obowiązującego prawa zapisanego w ustawie o ROD i regulaminie ROD. Odniósł się również do wystąpienia dziennikarza, który przedstawił tendencyjnie wybrane obrazy z ogrodów, które w skali stanowią niewielki odsetek i nie mogą być podstawą do formułowania generalnych negatywnych ocen o ogrodach, tym bardziej, ze niektóre  z przedstawionych zdjęć nie były zlokalizowane co do ogrodów i część z nich pochodziła z tzw. dzikich ogrodów na terenach miejskich. Podkreślił, że polityka PZD jest zbieżna z trendami rozwoju miasta i otwieraniem się ogrodów na szerokie potrzeby społeczeństwa. W każdym przypadku należy  przewartościować oceny i brać pod uwagę dobro wyższe.

Pytanie: czy dobrym wyjściem wg M. Rębasa jest przekazanie terenów zaniedbanych przyrodniczo w ręce developerów? Na to pytanie nie było odpowiedzi, bo jak twierdzi dr Marika Pirveli trzeba by było zrobić badanie, czy takie działania (likwidacja „zielonych płuc miasta”) się opłacają. Należy szukać konsensusu pomiędzy  interesem samych działkowców i potrzebami miasta. Pani doktor podkreślała istotę semantyki przestrzeni, holistyczne podejście do tematu.

Prelegenci omawiali ogrody w Niemczech i we Francji, gdzie założenia ogrodów działkowych były podobne – z przeznaczeniem dla biednych, ludzi pracujących w fabrykach, a ogrody były tworzone w pobliżu zakładów. W chwili obecnej (w Niemczech) działki są na gruntach publicznych, podzielone na małe działki, dostępne dla ogółu społeczeństwa. Przedstawiono malowniczo wyglądające z lotu ptaka zdjęcia ogródków działkowych w Wielkiej Brytanii.

Nie każdy miał możliwość zabrania głosu w dyskusji na temat ogrodów działkowych w naszym mieście, jednak większość docenia kontakt z przyrodą, ma ogromną potrzebę uprawy roślin zarówno ozdobnych i warzyw. Byli tacy, którzy potrafią wykorzystać pod uprawę każdy kawałek miejsca „pod blokiem” czy chociażby na balkonie. Widać potrzebę „wolnych” terenów zielonych do zagospodarowania.

Ogrody swoimi walorami i całym dobrem jakie ze sobą niosą bronią się tu same.

Justyna Sielicka

Instruktor ogrodniczy

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 76

Wczoraj 52

W tygodniu 714

W miesiącu 1949

Wszystkich 174414

Kubik-Rubik Joomla! Extensions