Polecamy:

Wieści z Okręgu

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Trzy w jednym

Sprawy bezpieczeństwa, zagrożeń powodowanych podtopieniem oraz bieżące problemy PZD były tematem trójczłonowej narady przedstawicieli ogrodów Miasta Szczecina w dniu 27 lipca br. Część pierwszą zorganizowano przy współudziale z Miejską Komendą Policji, której specjaliści ze wszystkich komend dzielnicowych miasta, przedstawiali działkowcom stan bezpieczeństwa w swoich rejonach odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem stanu w ogrodach działkowych. Całość problemu przedstawił podinspektor Tomasz Gwiazdowski.

Więcej…

„Na półmetku”

Odbywające się posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w dniu 26.05.2017 r. miało bogaty program obrad. Oceniona została sytuacja, wynikająca z zagrożenia dla żywotnych interesów działkowców i ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, przez nieodpowiedzialne wystąpienia do najważniejszych czynników państwa o rewizję ustawy o ROD, blokowanie działań w realizacji zadań PZD oraz nieuprawnione stawianie zarzutów przez grupę tzw. „Wolnych działkowców”, uzurpującej sobie prawo do podejmowania kroków, zmierzających do oceny funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w państwie i funkcjonowania PZD.

Więcej…

Obrady VII Posiedzenia Zarządu Okręgowego

Dnia 13 marca  br., w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego, przy ponad 80% frekwencji. Myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe okręgowego zarządu oraz przyjęcie bilansu za rok 2016 i przyjęcie preliminarza na rok 2017.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół z badania sprawozdania finansowego i preliminarza oraz zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

9 grudnia br. Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, dokonał nowelizacji statutu. Zjazd przyjął ponadto szereg dokumentów, bardzo ważnych dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. Łącznie wszystkie razem zmierzają do rozwoju ogrodów. Od realizacji nakreślonej polityki Związku będzie zależy standard  naszych ogrodów,  ich funkcjonowanie i wypełnianie przez nie roli społecznej oraz komfort użytkownika każdej działki, w każdym ogrodzie prowadzonym przez Stowarzyszenie ogrodowe PZD.

Jako ogrody działkowe nie jesteśmy niedostępną dla innych wyspą. Jesteśmy ogrodami dla wszystkich. 

Coraz większe potrzeby rozwojowe ogrodów, wymusza  rozwój cywilizacji. Ogrody są i będą nadal czynnikiem niwelującym negatywne skutki, zwartej miejskiej zabudowy. Będą miejscem powszechnego wypoczynku w kontakcie z naturą. Będą naturalną apteką, zarówno dla działkowców, jak też otoczenia każdego ogrodu działkowego.

Te nowe wyzwania zostały dostrzeżone przez grudniowy Zjazd, który uformował je  w merytoryczne dokumenty. Z naszej strony trzeba jednak dobrej woli, by z tymi dokumentami zapoznał się każdy działkowiec. Bez znajomości treści tych dokumentów i zrozumienia nowych wyzwań, na efekty nie ma co liczyć!

Okręgowy Zarząd, zachęca wszystkich działkowców, by teraz w okresie świątecznym, gdy nie jesteśmy tak zapędzeni, do sięgnięcia po materiały opublikowane na stronie internetowej PZD oraz przekazane delegatom uczestniczącym w Zjeździe, gdyż doniosłość grudniowego Zjazdu jest ogromna. To powinno dotrzeć do każdego z działkowców.

Zwracając się z takim przesłaniem dedykujemy wszystkim działkowcom rymowankę –

Nadzwyczajny Zjazd

Jednodniowy Zajazd grudniowy

obradował, debatował

i głosami całej  Polski

– statut nasz znowelizował!

 

A dla ROD przyszłości jasnej

przyjął program dość obfity,

że rodzinne ogrody działkowe

są nie tylko dla elity!

 

Gdy posłużą wszystkim wkoło

dziecko, senior niech korzysta

każdy będzie zdrów, wesoły

jest to prawda oczywista.

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 1

Wczoraj 103

W tygodniu 613

W miesiącu 2263

Wszystkich 118143

Kubik-Rubik Joomla! Extensions