Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W ostatnim czasie spotkaliśmy się w swojej pracy ze skomplikowanym problemem prawnym. Działkowiec w drodze umowy przeniesienia prawa do działki, przeniósł to prawo na rzecz innej osoby. Nabywca złożył egzemplarz umowy ze stosownym wnioskiem w Zarządzie ROD. Po analizie dokumentów znajdujących się w teczce działki, w szczególności deklaracji członkowskiej, Zarząd ROD stanął na stanowisku, iż w dniu zawierania umowy przeniesienia prawa do działki pomiędzy zbywcą a nabywcą, użytkownikiem działki był również małżonek zbywcy.

Faktycznie zbywca był w związku małżeńskim jednakże od wielu lat małżonkowie nie utrzymywali ze sobą jakichkolwiek relacji. W związku z tym Zarząd ROD uznał, iż pod umową przeniesienia prawa do działki, dla jej ważności, winien widnieć podpis małżonka. W związku z powyższym odmówił zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki.

Niebawem po zawarciu umowy przeniesienia prawa do działki, zbywca zmarł i do Zarządu ROD zgłosił się małżonek zmarłego składając pismo o zawarcie z nim umowy dzierżawy działkowej jako osoba bliska po zmarłym w trybie art. 38 ust. 1 ustawy o ROD. Zarząd ROD w związku ze zgłoszeniem się małżonka zmarłego oraz wątpliwościami co do tego czy wszystkie osoby podpisały się pod umową przeniesienia prawa do działki jak już wcześniej wspomniano odmówił zatwierdzenia tej umowy i przyznał prawo do działki małżonkowi zmarłego zbywcy. Zaistniała sytuacja, w której działka niejako posiada dwóch obcych sobie użytkowników – formalnego i nieformalnego.

W takim wypadku nabywcy przysługuje mu zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o ROD prawo do wytoczenia powództwa o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki jest bezpodstawna bądź ewentualnego powództwa o zwrot zapłaconej kwoty za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce  przeciwko małżonkowi, któremu Zarząd ROD przyznał prawo do działki po zmarłym.

Niekompletne teczki działek ogrodowych a niejednokrotnie brak jakichkolwiek dokumentów świadczących o tym kto jest użytkownikiem działki prowadzą do bardzo trudnych sytuacji jak w powyżej opisanym przykładzie, dlatego też Zarządy ROD winny na bieżąco monitorować zawartość teczek działek i uzupełniać brakujące dokumenty bądź podejmować kroki w celu wyjaśnienia panujących w dokumentach nieścisłości co pozwoli na uniknięcie tak bardzo skomplikowanych spraw. Również rolą działkowców jest aby gromadzili dokumenty świadczące o tym, że są użytkownikami działki co pozwoli uniknąć niepotrzebnych nerwów zarówno dla Zarządów ROD jak i samych działkowców.

Radca Prawny OZ Szczecin

Michał Tera 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 78

Wczoraj 52

W tygodniu 716

W miesiącu 1951

Wszystkich 174416

Kubik-Rubik Joomla! Extensions