Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (przygotowany przez Sekretarza Stanu w MS – Patryka Jakiego). Od samego początku, w prace legislacyjne dotyczące w/w ustawy mocno zaangażował się Polski Związek Działkowców (XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD oraz Prezydium KR PZD).

Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W/w projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest obecnie procedowany  w Rządowym Centrum Legislacji. W chwili obecnej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych (swoje opinie przedłożyło 9 Ministerstw tj. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i po konsultacjach społecznych i opiniach, podczas których swoje stanowiska przedstawiło 23 organizacji, stowarzyszeń, samorządów, kancelarii prawnych i innych podmiotów tj. Ambasada USA, Okręgowa Rada Adwokacka, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie Alter Ego, Instytut Sobieskiego,  Subvenia Victima, The 1939Society, Stowarzyszenie Dekretowiec, Fundacja Ziemiaństwa Polskiego, Zjednoczenie Łemków, Kresowianie, Urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Parta Razem, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Word Jewish Resitution Organization oraz uwagi zwoje zgłosiły kancelarie prawne i pojedyńczy obywatele. Zgodnie z procedurą realizowaną w Rządowym Centrum Legislacji, projekt ustawy będzie teraz procedowany przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komisję Prawniczą i Radę Ministrów. Następnie projekt ustawy zostanie poddany notyfikacji i zostanie skierowany do Sejmu.

Pismo Prezydium KR PZD z dnia 14 listopada 2017 r. z uwagami i propozycjami do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie do RCL jako jedno z pierwszych (!). Prezydium KR PZD wyraziło w nim swoje wątpliwości co do  możliwości skorzystania przez ogrody działkowe z dobrodziejstwa projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zwróciło uwagę na nieprecyzyjne, a może wręcz niekorzystne zapisy, które wykluczają możliwość uzyskania rekompensaty, a w konsekwencji umożliwiają zwrot w „naturze” gruntów  zajętych przez ogrody działkowe, które Skarb Państwa/gmina uzyskały w drodze przejęcia na podstawie dekretu o ogrodach działkowych z 1946 r. oraz ustawy o POD z 1949 r. Prezydium KR PZD zwróciło się o zmianę tych przepisów lub ich doprecyzowanie.

W związku z przyśpieszeniem prac legislacyjnych dotyczących projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej, Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. uznało, że w dalszym ciągu winny być kontynuowane działania zmierzające do rozwiązania problemu roszczeń do gruntów ogrodów działkowych na szczeblu krajowym, w drodze przyjęcia stosownych rozwiązań prawnych.

Dlatego też, w najbliższym czasie Krajowa Rada PZD przekaże kolejne informacje o roszczeniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, jak również parlamentarzystów, którzy będą głosowali nad w/w projektem.

MAP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 78

Wczoraj 52

W tygodniu 716

W miesiącu 1951

Wszystkich 174416

Kubik-Rubik Joomla! Extensions