Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych tj. od 18 stycznia 2014 roku., Polski Związek Działkowców poprzez wszystkie swoje struktury, podejmuje aktywne działania w zakresie pozyskiwania decyzji potwierdzających prawo PZD do gruntów ROD o nieuregulowanym stanie prawnym. Działania te są możliwe dzięki rozwiązaniom prawnym, zawartym w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. i mają zastosowanie do ogrodów leżących na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz spełniających choćby jedną z przesłanek określonych w artykule 76 ustawy o ROD.

W przypadku gdy ogród nie spełniał tych przesłanek a właściciel gruntu do 18 stycznia 2016 roku nie wydał decyzji o likwidacji takiego ROD, to stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD ma prawo do nabycia prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości, bez uwzględnienia przesłanek określonych w art. 76. Polski Związek Działkowców dotychczas otrzymał decyzje potwierdzające prawo użytkowania do gruntów ROD w odniesieniu do ponad 1000 ROD o powierzchni  blisko 5000 ha, co stanowi 48 % ogółu powierzchni objętej regulacją. W samym 2017 roku decyzje potwierdzające prawo użytkowania otrzymało 200 ROD o powierzchni ponad 1100 ha.

Aktualnie do rozpatrzenia przez organy administracji publicznej pozostają wnioski obejmujące powierzchnię ponad 5350 ha

Proces regulacji zakończył z powodzeniem okręg częstochowski oraz koszaliński, gdyż w 100 % uregulowano stan prawny z wykorzystaniem art.76 ustawy o ROD.

Wysoki poziom zaawansowania w zakresie pozyskania decyzji potwierdzających na rzecz PZD prawa użytkowania mają następujące okręgi : kaliski (89%), lubelski (85%), opolski(83%), podlaski (87%), poznański (77%), wrocławski (80%).

PZD złożył wnioski o regulacje stanu prawnego na podstawie art.76 ustawy o ROD, do wszystkich terenów tego wymagających. Natomiast wiele działań w zakresie regulacji stanu prawnego pozostało miedzy innymi jeszcze w okręgu :

* pomorskim (38 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla ponad 360 ha gruntów brak decyzji),

* łódzkim ( 60 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla ponad 250 ha gruntów brak decyzji),

* małopolskim ( 30 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 510 ha gruntów brak decyzji,

* mazowieckim (22% powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 1660 ha gruntów brak decyzji),

* szczecińskim ( 44% powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 400 ha brak decyzji),

* śląskim (55 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 1500 ha brak decyzji ).

Związek nadal  aktywnie uczestniczy we wszystkich postępowaniach. Szereg spraw wymaga czynności geodezyjnych lub wyjaśnienia skomplikowanych  spraw prawnych do gruntów. W szeregu sprawach organy wydłużają termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na ich skomplikowany charakter. Oczywiście tam gdzie postępowania administracyjne bez ważnych podstaw są  przewlekane organy PZD składają zażalenia lub skargi na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych lub samorządowych. W niektórych sprawach podejmują działania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Jednakże ciągle są prowadzone przez przedstawicieli OZ PZD i zarządów ROD rozmowy z władzami organów jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa celem polubownego rozwiązania problemów pojawiających się na drodze regulacji stanów prawnych gruntów ROD. Wszystkie te działania przynoszą wymierne efekty. Jednak nadal wiele wniosków oczekuje na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji. Sprawa ta jest dla PZD priorytetowa więc działania są na bieżąco monitorowane. Związek pozostaje w przekonaniu, że w najbliższym czasie proces regulacji stanów prawnych gruntów będzie przyspieszał.

BIURO KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, 30 stycznia 2018 r.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 10

Wczoraj 127

W tygodniu 570

W miesiącu 2450

Wszystkich 178058

Kubik-Rubik Joomla! Extensions