Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zebrane do tej pory – pozytywne – doświadczenia związane z działalnością kolegiów prezesów, były podstawą dla Prezydium KR PZD do podjęcia w dniu 14 listopada 2017 r., uchwały nr 147/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, która ustanawia obowiązek powołania kolegiów prezesów przez Prezydia Okręgowych Zarządów dla przedstawicieli wszystkich ogrodów działkowych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rola, jaką odgrywają istniejące i sprawnie funkcjonujące kolegia reprezentując wspólne interesy ROD na danym terenie – jest nieoceniona.

W skład kolegiów powstających w tym roku na terenie całego kraju powoływani będą prezesi lub wiceprezesi zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pierwsze posiedzenia każdego z kolegiów zostaną zwołane i poprowadzone przez prezesów OZ PZD, na których to kolegia wybiorą swoich przewodniczących, zastępców i sekretarzy koordynujących prace. Prezesi kolegiów podejmą następnie decyzje, gdzie chcą prowadzić swoje posiedzenia i w siedzibie którego zarządu przechowywana będzie dokumentacja prac kolegiów. Treść uchwały dość precyzyjnie wskazuje, jak powinny wyglądać prace kolegiów, mających zapewnić funkcjonowanie, rozwój i wspólną politykę ogrodów działkowych na danym terenie. Ponadto, Uchwała wytycza kolegiom kierunki działania i rodzaje aktywności, które mają podejmować w swoich poczynaniach.

Tytułową ideą przyświecającą tworzeniu kolegiów jest stworzenie dodatkowej struktury poziomej reprezentującej Związek i wykonującej pracę organiczną w każdym samorządzie lokalnym. Władze krajowe i okręgowe PZD są zgodne co do tego, że funkcjonowanie ogrodów działkowych reprezentujących wspólny front, stanowiska i postulaty jest niezbędne w celu zapewnienia dalszego istnienia organizacji i przyświecających jej wartości.

Kolegia podobnie jak Rodzinne Ogrody Działkowe powinny ponadto służyć społeczności w zakresie ochrony i dbania o środowisko naturalne. Pożądanym efektem działalności kolegiów, będzie uzyskanie głosu opiniotwórczego podczas obrad na przyszłych sesjach rad gmin, na których rozstrzygane są najistotniejsze kwestie społeczności lokalnych. Ich działalność wpłynie również na zwiększenie dostępności i zaangażowania ROD dla realizacji programów obywatelskich. Występowanie jako jeden kolektyw reprezentujący wspólne interesy ma wiele zalet. Przede wszystkim dzięki takiemu podejściu urzędy nie będą już zalewane wieloma wnioskami o przyznanie środków na realizacje inwestycji na rzecz de facto jednej organizacji. Tym samym zostanie im zdjęty z barków ciężar i konieczność wartościowania oraz dokonywania wyborów ogrodów, na które zechcą przeznaczyć środki. Kolegium z wypracowanym wcześniej stanowiskiem, będzie zwracać się o finansowanie inwestycji tam, gdzie jest to najpotrzebniejsze i było wcześniej uzgodnione w trakcie prac. Kolegium stanie się w ten sposób dysponentem środków uzyskanych za pośrednictwem samorządów. Dzięki takiemu podejściu ogrody uzyskają znaczną pomoc w zakresie realizacji zadań, jak chociażby konieczność sfinansowania i budowy siedzib dla administracji ROD tam, gdzie jeszcze ich nie ma, a muszą powstać w najbliższym czasie. Budynki administracji pozwolą na bezpieczne przechowywanie dokumentów oraz odpowiednie zabezpieczanie przetwarzanych przez władze ogrodów danych osobowych i dostosowanie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2016/679) ws. ochrony danych osobowych zwanego potocznie „RODO”.

Zaktywizowanie władz samorządowych przez wpływ kolegiów spowoduje podjęcie szerokiej współpracy z ROD nastawionej na realizację polityki oświatowej z miejscowym samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, a także pozwoli promować ideę ogrodnictwa działkowego wśród lokalnej społeczności. Organizowanie na szeroką skalę obejmujące swoim zasięgiem teren całej gminy, miasta czy powiatu obchody „Dni Działkowca” oraz innych świąt i uroczystości bez wątpienia przyczynią się sprawie ogrodów działkowych.

Temat powoływania i funkcjonowania kolegiów prezesów był szeroko omawiany podczas narady prezesów, która odbyła się w dniach 24-25 stycznia 2018 r. w Warszawie. Pozytywnymi doświadczeniami z działalności kolegiów ze wszystkimi zgromadzonymi podzielili się wówczas prezesi OZ w Poznaniu i we Wrocławiu. We Wrocławiu, gdzie szybko dostrzeżony został potencjał płynący z posiadania sprawnie działających kolegiów. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku działalność rozpocznie 26 nowo powołanych kolegiów prezesów ROD. Wrocławskie kolegia planują skupić swoją działalność na radach osiedli (lokalnych jednostkach pomocniczych Rady Miejskiej Wrocławia), w celu zapoczątkowania bezpośredniej współpracy z lokalnymi władzami. Poznań z kolei już dawno zorganizował kolegia w powiatach na terenie całego okręgu oraz gminnych na terenie powiatu poznańskiego (okalającego miasto Poznań) i w samym mieście, gdzie funkcjonuje 5 kolegiów dzielnicowych. W mniemaniu Prezesa OZ w Poznaniu Pana Zdzisława Śliwy działalność całego okręgu opiera się obecnie na sprawnym funkcjonowaniu kolegiów, bo ułatwia to przeprowadzanie wielu procesów w całej organizacji w zakresie sprawozdawczości etc.

Ostatecznie uzgodniono, że kolegia prezesów, we wszystkich okręgach PZD, rozpoczną prace do końca czerwca 2018 roku.

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny KR PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 12

Wczoraj 127

W tygodniu 572

W miesiącu 2452

Wszystkich 178060

Kubik-Rubik Joomla! Extensions