Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Rodzinny Ogród Działkowy „Miejski” w Pyrzycach rozpoczął rok 2018 od przyjemnych akcentów. 17.01 na inauguracji jubileuszu 50 lecia ogrodu, gościł starostę powiatowego oraz burmistrza miasta, a także zasłużonych działaczy ogrodowych. To spotkanie, w miłej atmosferze zapowiada rok szczęśliwy. Ogród jest duży, położony na kilku terenach, co nie ułatwia jego prowadzenia. 50 lat, to kawał czasu i włożonej pracy w jego urządzanie. Zmieniają się działkowcy, zmieniają się zarządy, a ogród wciąż trwa, rozwija się i służy rodzinom oraz miastu.

To, co zostało osiągnięte, to praca pokoleń. Cieszy fakt, że następują zmiany i przybywa młodych działkowców. Problemy w ogrodzie są, bo gdzie ich nie ma, ale po to jest samorząd, pełen entuzjazmu, aby je rozwiązywać. Doceniają to działkowcy ogrodu z małym wyjątkiem, któremu od czasu do czasu świta pomysł na inne rozwiązania.

Trud zarządu, kierowanego przez panią Genowefę Nowicką, został doceniony przez Samorząd Miasta. Na trzecie już, w tej  kadencji samorządu podsumowania roku, przez panią burmistrz Marzenę Podzińską, zostali również zaproszeni przedstawiciele zarządu ogrodu „Miejski” oraz przedstawiciele Okręgu PZD w Szczecinie.

Przy pełnej sali zaproszonych gości, reprezentujących różne instytucje, służby, urzędy, polityków, organizacje pozarządowe oraz miasta współpracujące, pani Burmistrz w sposób profesjonalny przedstawiła osiągnięcia roku 2017 i nakreśliła plany na najbliższe lata. Prezentacja w sposób wizualny dotyczyła każdej dziedziny pracy na rzecz mieszkańców. Niezależnie od tego, każdy uczestnik spotkania mógł zaopatrzyć się w specjalny Biuletyn Informacyjny, dla pogłębienia wiedzy co zostało zrobione w 2017 roku.

Te suche liczby umilały występy uczniów z miejscowej Szkoły Muzycznej, reprezentujących wysoki kunszt umiejętności.

Koronnym punktem  spotkania było wręczenie przyznanych wyróżnień, dla zasłużonych instytucji, wśród których znalazło się miejsce dla ROD „Miejski” w Pyrzycach. Przyznanie tego wyróżnienia ogrodowi świadczy o uznaniu zasług ogrodu dla miasta.

Wyróżnienie w postaci dyplomu i statuetki „Pyrzyczanka” - w kategorii „Społecznik”, za 50 letnią działalność na rzecz lokalnej społeczności, poprzez dbałość o ogrody działkowe, odebrała prezes zarządu ROD – pani Genowefa Nowicka, która dziękując za wyróżnienie, nakreśliła nowe wyzwania, jakie stoją przed ogrodem.

Ten dzień długo pozostanie w pamięci wszystkich działkowców, którzy znaleźli się na tej ładnej uroczystości ale również  dla wszystkich działkowców ogrodu „Miejski”, których 50 letni trud został doceniony przez Włodarzy Miasta.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 35

Wczoraj 232

W tygodniu 481

W miesiącu 5375

Wszystkich 203823

Kubik-Rubik Joomla! Extensions