Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 8.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zasad wywozu śmieci w ROD zamieszkiwanych (II FSK 2602/15). W wyroku tym, zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo w zakresie zasad rozliczania się z wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ogrodów. W swoim wyroku, NSA m.in. stwierdził, że „zamieszkanie na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nie uzasadnia z tego tytułu powstania i wykonania w stosunku do działkowca obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6c ust. 1 oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

NSA uznał, że skoro działkowiec legalnie nie może mieszkać na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, to nie można od niego wymagać, że ma płacić za śmieci jak mieszkaniec.

Przypomnijmy, że do tej pory obowiązywało bardzo korzystne orzecznictwo dla ROD i działkowców, gdzie występuje problem zamieszkiwania. W szczególności obowiązywał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15.04.2015 r. (I SA/Gd 166/15), który wskazywał, że działkowiec, który wbrew przepisom obowiązujących w PZD zamieszkuje na działce w ROD winien indywidualnie opłacać wywóz śmieci z działki w ROD. Rozliczanie z wywozu śmieci winno następować na podstawie deklaracji opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałej, składanej do gminy przez osobę zamieszkującą na działce w ROD. Niezależnie od zamieszkiwania na działce w ROD, każdy działkowiec winien partycypować w kosztach funkcjonowania ROD przypadających na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych, obejmujących m.in. koszty wywozu śmieci z terenów ROD. Wyrok ten niestety w/w orzeczeniem został uchylony.

W świetle w/w orzeczeń sądowych, Prezydium KR PZD po raz kolejny wskazuje, że zjawisko zamieszkiwania na terenie ROD to problem, z którym od lat zmaga się Polski Związek Działkowców. Mimo, że zakaz zamieszkiwania na terenie ROD wynika wprost z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dalszym ciągu nie jest on przestrzegany i egzekwowany przez odpowiednie organy publiczne. Wciąż pojawiają się osoby, które łamiąc przepisy ustawowe, ale i związkowe wprowadzają się na działki rodzinne.  Mimo wielu apeli i działań PZD, Państwo w dalszym ciągu pozostaje bierne. Zaś pozostali działkowcy muszą znosić uciążliwości z tego tytułu w postaci m.in. rozjeżdżania alejek ogrodowych przez samochody osób zamieszkujących, zakłócanie ciszy, przeszkadzanie w odpoczynku. Jak również spalanie odpadów w kominkach w altanach działkowych, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych działkowców. Jednak przede wszystkim skarżą się na wysokie opłaty za prąd, wodę czy wywóz śmieci, które generują przede wszystkim nielegalni mieszkańcy ogrodów działkowych.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r., po zapoznaniu się z pełną treścią uzasadnienia wyroku NSA, Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zlecić Biurowi Prawnemu PZD dokonanie szczegółowej analizy treści w/w orzeczenia pod kątem jego skutków prawnych i finansowych dla działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie występuje zamieszkiwanie.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 127

W tygodniu 573

W miesiącu 2453

Wszystkich 178061

Kubik-Rubik Joomla! Extensions