Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi, projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. został przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów i po jego decyzji - wrócił do ponownych analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący Komitetu – p. Jacek Sasin w jednym z wywiadów poinformował, że projekt wymaga dalszych analiz i wyliczeń, a także zastanowienia się, jak zapisać przepisy ograniczające krąg osób, które mogą stać się beneficjentami ustawy.

Powyższe oznacza, że będą kontynuowane prace związane z projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Warto przypomnieć, że PZD od początku opublikowania projektu ustawy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo zaangażował się w prace legislacyjne związane z tą ustawą. W sprawie projektu, w dniu 15.11.2017 r. wypowiedziało się Prezydium KR PZD, w dniu 9.12.2017 r. - XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, w dniu 15.12.2017 r. - Krajowa Rada PZD. Został również przygotowany obszerny „Raport roszczeń do gruntów ROD”, który jest i dalej będzie wykorzystywany w wystąpieniach do władz publicznych w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Ponadto, w dniu 9 stycznia 2018 r. PZD wziął udział debacie publicznej „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – szanse i zagrożenia” zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, gdzie prawnicy Związku prezentowali sytuację związaną z roszczeniami do gruntów ROD. Natomiast. w dniu 31.01.2018 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystosował pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Kazimierza Smolińskiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Pisma o podobnej treści zostały skierowane do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jak również Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Swoje wystąpienia przekazały również Okręgi PZD: Małopolski, Mazowiecki, w Szczecinie i Podkarpacki.

PZD będzie dalej uczestniczył w pracach związanych z w/w projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Związek ma bowiem świadomość, jak ogromne znaczenie dla ogrodów i działkowców ma uchwalenie ustawy kończącej proces „dzikiej” reprywatyzacji. Działania Związku nie mają charakteru politycznego. Są skierowane wyłącznie na obronę ROD i działkowców przed skutkami obecnych i przyszłych roszczeń. W szczególności, że ich źródłem są najczęściej błędy administracji publicznej przy nacjonalizacji, wywłaszczaniu czy też przekazywaniu gruntów pod ogrody działkowe. PZD podkreśla, że grunty pod ogrody działkowe były zajmowane przez działkowców w dobrej wierze, w pełnym przeświadczeniu, że ich stan prawny jest pewny i nie grożą im żadne roszczenia związane ze zwrotem działek czy też zapłatą za bezumowne korzystanie.

Roszczenia do gruntów ROD to poważne zjawisko. Według ostatniego badania, obejmują one 330 ROD o pow. ponad 877 ha, gdzie ponad 20 tys. działek  użytkowanych jest przez polskie rodziny. Przeliczając to na liczbę osób, roszczenia dotyczą 80 – 120 tysięcy osób. Ta liczba ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe roszczenia, w tym zgłaszane do gruntów ROD, których dotychczasowy status był uregulowany. To przekonuje, że żaden ogród nie może czuć się bezpieczny.

Dlatego też, PZD w swoich stanowiskach i wystąpieniach do organów państwowych niejednokrotnie wskazywał, że opowiada się za ustawowym rozwiązaniem problemu reprywatyzacji. Związek uznaje za słuszne wprowadzenie do ustawy – zakazu zwrotu gruntów „w naturze” w zamian za stosowną rekompensatę. Związek stoi na stanowisku, że regulacje prawne powinny uwzględniać naprawienie krzywd. Nie może być jednak tak, że naprawianie krzywd jednej grupy społeczeństwa będzie odbywało się krzywdą innych, a zwłaszcza tak licznej grupy społeczeństwa, jaką stanowią polscy działkowcy.

W związku ze zbliżającym się okresem zebrań sprawozdawczych w ROD zachęcamy wszystkie walne zebrania jako najwyższy organ Polskiego Związku Działkowców w ROD do zabrania głosu w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej i tym samym wsparcie działań Krajowej Rady PZD i okręgowych zarządów, które dalej będą podejmować starania - dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i informacjami o roszczeniach – w kierunku uchwalenia „dobrego prawa” dla ogrodów i działkowców. 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 8

Wczoraj 125

W tygodniu 224

W miesiącu 2190

Wszystkich 174655

Kubik-Rubik Joomla! Extensions