Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Polski Związek Działkowców przywiązuje dużą wagę do szkolenia kandydatów na nowych działkowców. Od poziomu ich wiedzy zależy sposób zagospodarowania działek. Osoby świadome swoich praw i obowiązków, znające przepisy obowiązujące w PZD i na terenie ROD rzadziej popełniają błędy, które mogą stać się przyczyną skarg.

Programy szkoleń w okręgach PZD

Szkolenia organizowane są regularnie we wszystkich 26-ciu okręgach. Ilość kursów organizowanych w roku zależy od ilości nowych działkowców i wielkości okręgu. Każdy okręg prowadzi kursy według nieco innego programu oraz innego wymiaru czasowego.

Według danych zgromadzonych przez KR PZD najkrótsze szkolenia organizowane są w: OZ Sudeckim (2 godziny), w Pile (3 godziny) oraz w Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, okręgu Toruńsko-Włocławskim i Zielonej Górze (4 godziny). Kurs dla nowych działkowców w okręgach w Kaliszu, Lublinie, Słupsku i Warmińsko-Mazurskim trwa 6 godzin, natomiast w Legnicy, okręgu Pomorskim, Małopolskim i Podkarpackim – 8 godzin. Najdłuższe kursy organizowane są w okręgu Mazowieckim, Świętokrzyskim i we Wrocławiu (9 godzin) oraz w Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i okręgu Podlaskim (12 godzin). Najdłużej trwające kursy podzielone są na 3 dni (po 3 lub 4 godziny wykładów dziennie).

W delegaturach PZD szkolenia organizowane są rzadziej i czas trwania kursu jest krótszy. Przyczyną jest mniejsza ilość nowych użytkowników działek poza miastami okręgowymi.

Wykłady podczas kursów podzielone są na dwa zasadnicze bloki tematyczne – jednym zawsze są przepisy obowiązujące w PZD i na terenie ROD, a drugim tematy z zakresu ogrodnictwa, zagospodarowania i modernizacji działki.

Wykładowcy

W większości okręgów wykładowcami podczas szkoleń dla nowych działkowców są etatowi instruktorzy ds. ogrodniczych. W okręgach, gdzie nie ma na stałe zatrudnionego instruktora (np. w Częstochowie), kursy prowadzą instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej. W okręgach we Wrocławiu, Słupsku, Mazowieckim i Pomorskim tematy z zakresu sadownictwa, ochrony roślin lub warzywnictwa referują wykładowcy z wyższych uczelni o profilu ogrodniczym, np. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, SGGW w Warszawie lub z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Metody szkoleniowe

Organizatorzy szkoleń posługują się podczas wykładów przede wszystkim metodami audiowizualnymi. Niektórzy prowadzący (mgr inż. Romuald Dziuban z SGGW w OZ Mazowieckim, mgr inż. Kazimierz Dominiak w OZ w Kaliszu) przynoszą sadzonki drzewek, aby zaprezentować słuchaczom metody cięcia roślin owocowych. W sezonie wegetacyjnym w okręgu w Lublinie pani dr Anna Michowska wzbogaca kursy szkoleniowe w praktyczne warsztaty na terenie ROD (np. dotyczące metod oznaczania pH gleby).

W przekazanych do KR PZD informacjach nt. szkoleń okręgi podkreślają, że praktyczne pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem działkowców.

Frekwencja na szkoleniach

Organizatorzy kursów zaznaczają, że na kursy szkoleniowe dla nowych działkowców nie zgłaszają się wszyscy nowi użytkownicy działek. Wynika to z tego, że:

a) szkolenie nie jest obowiązkowe,

b) nie wszystkie Zarządy ROD kierują nowych działkowców na szkolenia,

c) nie wszyscy działkowcy, pomimo wiedzy o możliwości przeszkolenia się, zgłaszają się do okręgów.

Ze względu na duże różnice w programach szkoleń i wymiarze czasowym kursów Krajowa Rada PZD rozpoczęła prace nad przygotowaniem ramowego programu szkoleń dla nowych działkowców dla wszystkich okręgów. Będzie on obejmował wszystkie niezbędne tematy, z którymi powinien zapoznać się uczestnik kursu i określał wymiar czasowy dla każdego z nich.

mgr inż. Małgorzata Wójcik

instruktor ds. ogrodniczych KR PZD

Zdjęcie: Anna Melska, OZ we Wrocławiu

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 80

Wczoraj 147

W tygodniu 1404

W miesiącu 4288

Wszystkich 195544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions