Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Problem roszczeń do gruntów ROD ma olbrzymie znaczenie dla działkowców. Poza utratą działek i zainwestowanego na nich majątku są oni narażeni na procesy o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów, w których właściciele lub ich spadkobiercy żądają się od nich kwot idących w miliony złotych. Dlatego też PZD od lat zabiegał o ustawowe rozwiązanie problemu i wprowadzenie zasady, wyłączającej możliwość zwrotów gruntów „w naturze”.

Z uwagi na to, na informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej Związek aktywnie włączył się w proces prac legislacyjnych dotyczących w/w projektu ustawy. Działania w tej sprawie są podejmowane przez Związek od kilku miesięcy. W ostatnim czasie tj. 31 stycznia 2018 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił w sprawie projektu ustawy do Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Prezes Związku skierował pismo również do Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu Prezes Związku przekazał informacje  o aktualnym stanie roszczeń do gruntów ROD, ich genezie, działaniach podejmowanych przez Związek, a także skutkach roszczeń, w tym finansowych dla PZD i działkowców. Przedstawił również szczegółowe postulaty w zakresie zapisów, które winny zostać zmienione w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej. Na koniec, Prezes PZD działając w imieniu milionowej grupy obywateli a zwłaszcza tysięcy działkowców z ROD objętych roszczeniami zaapelował o wsparcie starań Związku skierowanych na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej w kształcie umożliwiającym ochronę ROD oraz zabezpieczenie interesów działkowców na przyszłość.

W dniu 28.02.2018 r. Prezes PZD otrzymał odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Adama Bodnara na w/w pismo. Rzecznik poinformował Prezesa PZD, że problem uregulowania roszczeń reprywatyzacyjnych jest szczególnym obszarem zainteresowań RPO. Rzecznik analizował projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej i kierował w tej sprawie postulaty do Prezesa RM, jak i poszczególnych ministrów. Po decyzji Komitetu Stałego RM o przekazaniu projektu ustawy do dalszych analiz, trudno stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektu. Z tych względów RPO wskazał, że „najbardziej efektywnym działaniem jakie może podjąć Pan Prezes w celu zadbania o interesy Polskiego Związku Działkowców oraz zrzeszonych w nim osób, jest zgłaszanie legislacyjnych postulatów bezpośrednio u projektodawcy – co, jak wynika z korespondencji, Pan Prezes zdążył już uczynić”. Ze swojej strony, RPO podziękował za przekazane informacje i wskazał, że przedstawione argumenty „stanowią ważny materiał do własnych analiz Rzecznika, który może stać się podstawą do podjęcia dalszych działań w przyszłości”.

Z uwagi na ogromne znaczenie ustawy reprywatyzacyjnej dla ROD i działkowców, PZD będzie w dalszym ciągu monitorował stan prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy oraz aktywnie występował w procedurze jego przygotowywania, a następnie uchwalania. Polski Związek Działkowców, na czele z Prezesem – Eugeniuszem Kondrackim będzie dalej przedstawiał opinie i kierował postulaty do ministrów, posłów oraz senatorów w imieniu tysięcy ogrodów i miliona działkowców.

Biorąc pod uwagę skutki społeczne i finansowe roszczeń dla samych działkowców, w dniu 14 lutego 2018 r. Prezydium KR PZD wydało komunikat (dostępny na stronie internetowej: www. pzd.pl), w którym zachęciło wszystkie walne zebrania do zabrania głosu w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej i tym samym wsparcie działań Krajowej Rady PZD i okręgowych zarządów, które dalej będą podejmować starania - dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i informacjami o roszczeniach – w kierunku uchwalenia „dobrego prawa” dla ogrodów i działkowców.

MAP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 77

W tygodniu 587

W miesiącu 1673

Wszystkich 177281

Kubik-Rubik Joomla! Extensions