Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, reprezentujący 51 tysięcy rodzin działkowców z terenu województwa Zachodniopomorskiego, po zapoznaniu się z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, wyraża zaniepokojenie przyszłym losem rodzin działkowców oraz rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez Stowarzyszenie ogrodowe PZD.

W okręgu szczecińskim funkcjonuje 169 ogrodów na 2507 ha gruntu. W samym tylko Szczecinie jest 89 ogrodów na 1128 ha.

Dotychczas stabilizację w funkcjonowaniu ogrodów zapewniała ustawa o ROD z 13.12.2013 r., której przepisy czytelnie i jasno określają zasady koniecznych likwidacji, odszkodowań oraz odtwarzania ogrodów i działek na terenie zamiennym.

Proponowana ustawa dotycząca, przyspieszonego budownictwa mieszkalnego z merytorycznego i społecznego punktu widzenia nie budzi naszych zastrzeżeń. Ma ona bowiem na celu przyspieszenie wychodzenia z trudnej sytuacji mieszkaniowej, zwłaszcza dla rodzin niezamożnych. Problem mieszkaniowy dostrzegany jest także w PZD z uwagi na wykorzystywanie altan do czasowego zamieszkiwania, pomimo ustawowego zakazu.  Problem ten dotyczy najczęściej właśnie rodzin o najniższym statucie społecznym i zamożności.

Realizacja proponowanej ustawy o przyspieszonym budownictwie mieszkaniowym, mogłaby rozwiązać również ten problem dla PZD. W tym względzie zdajemy sobie sprawę ze społecznej roli proponowanego projektu ustawy.

Projekt ustawy, co prawda w żadnym miejscu nie dotyka rodzinnych ogrodów działkowych bezpośrednio. W artykule 5 projektu wyraźnie zaznaczono, że grunty rolne są chronione.

Z treści wielu następnych przepisów rodzi się już inna wizja przyszłości ogrodów działkowych, według której, likwidacja może dotknąć każdy ogród i w każdym czasie.

Dla budownictwa mieszkaniowego lub towarzyszącego potrzebne są grunty, których w mieście brakuje, a ogrody działkowe funkcjonują na gruntach samorządu lub państwa głównie w mieście.

Według projektu proponowanej ustawy, ogrody działkowe nie będą miały żadnej ochrony, nawet te, które są ujęte w planach przestrzennego zagospodarowania miast lub legitymujące się tytułem użytkowania wieczystego. W gorszej sytuacji są ogrody działkowe posiadające tytuł użytkowania zwykłego. Natomiast najgorsza sytuacja może spotkać ogrody o nieuregulowanym stanie prawnym, który to proces, nie został całkowicie zakończony według art. 75 i 76 ustawy o ROD, jednak nie z winy PZD.

Przewidziany ustawą  tryb pozyskiwania gruntów na zasadzie tej szczególnej spec ustawy oraz ograniczone możliwości korygowania podejmowanych w tym względzie decyzji, przez uprawnione do tego organy, wskazuje, że działkowiec jako użytkownik, a ogród jako całość, może być dotknięty skutkami proponowanej ustawy w każdym czasie a Stowarzyszenie Ogrodowe PZD, może być całkowicie pominięte, nie będąc stroną, w przypadku braku tytułu do gruntu lub gdy jego prawo użytkowania nie jest ujawnione w księgach wieczystych.

Rodzinne ogrody działkowe spełniają wielorakie funkcje społeczne i są urządzeniami użyteczności publicznej. Lokalizacja ogrodów oraz infrastruktura towarzysząca, może być czynnikiem zachęcającym do podejmowania decyzji o przeznaczaniu ogrodów na budownictwo mieszkaniowe lub towarzyszące. Takie trendy znamy z wieloletniego doświadczenia. Jeżeli bowiem grunty pod ogrodami, nie są chronione jednoznacznymi przepisami ustawy, zawsze rodziły się i rodzą nadal tendencje do pomysłów na ich likwidację.

Rozumiejąc potrzebę przyspieszonego rozwiązania sytuacji mieszkaniowej, pojawiają się jednak pytania:

1. Czy budownictwo mieszkaniowe musi aż tak bardzo być wspierane szczególną spec ustawą przy istniejących uregulowaniach w przepisach innych ustaw.

2. Dlaczego PZD jako stowarzyszenie nie zostało uwzględnione w procesie opiniowania wspomnianego projektu ustawy? Projekt ustawy na temat ogrodów działkowych milczy i nie wiadomo, czy nas nie obejmuje, czy mamy żyć w niewiedzy i czekać na ostateczne decyzje, podejmowane, w wyjątkowym trybie proponowanej ustawy.

Zwracamy się z apelem o rzetelne rozważenie tego tak istotnego problemu dla działkowców. Pochopne rozwiązana mogą pomóc jednym a skrzywdzić drugich.

Trwają jeszcze debaty nad projektem, jest więc jeszcze czas na przemyślenia i analizy. Sygnalizujemy problem, by nie załatwiono niczego bez nas.

Stanowisko kierujemy do

- Ministra Inwestycji i Rozwoju,

- Rządowego Centrum Legislacji

- Krajowego Zarządu PZD.

Nadchodzą Święta Wielkanocne, nadchodzi czas nadziei, oby tylko rodzące się nadzieje nie zawiodły tysięcy rodzin działkowców.

OKRĘGOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 80

Wczoraj 147

W tygodniu 1404

W miesiącu 4288

Wszystkich 195544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions