Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kontrole prowadzone są przez właściwe miejscowo zlewnie i dotyczą warunków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach wodnoprawnych) wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne. Celem prowadzonych kontroli jest ustalenie ilości pobieranych wód, a w konsekwencji - wysokości opłat zmiennych za pobór wód.

Zawiadomienia Wód Polskich o zamiarze przeprowadzenia kontroli wpływają do jednostki krajowej i okręgowych zarządów PZD; choć ich bezpośrednimi adresatami są Rodzinne Ogrody Działkowe – tj. jednostki, korzystające z wód. Zawiadomienia dotyczą kontroli wszystkich ROD funkcjonujących na obszarze działania zlewni (który najczęściej obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym więcej niż jeden okręgowy zarząd).

Kontrole dotyczą aktualnie I kwartału 2018 r.; kolejne będą dotyczyły następnych kwartałów  i mają na celu ustalenie ilości pobieranych wód. Kontrole dokonywane są w siedzibie organu kontrolującego (zlewni) w  drodze listownej i polegają na konieczności wypełnienia przez zarządy ROD formularzy dostępnych na stronach internetowych właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej i przekazania ich (po wypełnieniu i podpisaniu przez uprawnioną osobę) do jednostki kontrolującej w terminie wskazanym w zawiadomieniu o kontroli. Żeby usprawnić i przyspieszyć proces kontroli zlewnie proszą o przekazanie wykazów także w edytowalnej formie elektronicznej i przesłanie ich  na adres mailowy wskazany w zawiadomieniu o kontroli.

W przypadku nieprzekazania wykazów w terminie ustalonym w zawiadomieniu kontrola  gospodarowania wodami odbywa się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu korzystania  z usług wodnych w terminie wskazanym przez Wody Polskie.

Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomień o kontroli przekaże je właściwym miejscowo okręgowym zarządom. W piśmie przekazującym zawiadomienie o kontroli zostaną zawarte wskazówki do dalszego postepowania w sprawie. Okręgowe Zarządy będą bezpośrednio kontaktować się z zarządami ROD, których kontrola będzie dotyczyć w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie informacji o kontroli i obowiązkach z niej wynikających.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o opłatach za pobór wód oraz sposobie ich obliczania, a także czynnikach mających wpływ na wysokość opłat oraz procedurze odwoławczej zawarte są w Wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, opublikowanych w Biuletynie Nr 4.

Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.                                                                          

Krajowy Zarząd PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 80

Wczoraj 147

W tygodniu 1404

W miesiącu 4288

Wszystkich 195544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions