Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Szanowny Panie Ministrze. My, członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Granica" w Świnoujściu, zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 14-04-2018 wyrażamy nasze poważne zaniepokojenie co do przyszłości ogrodów działkowych w polskich miastach. Nasz niepokój wzbudza projekt wspomnianej ustawy, która, naszym zdaniem, ewidentnie zagroziłaby Rodzinnym Ogrodom Działkowym, a co za tym idzie, godziłaby w interes działkowców. To zagrożenie dla środowiska, którego reprezentantem jest jedna z organizacji społecznych o największych tradycjach i wielkim dorobku-Polski Związek Działkowców.

Nasze środowisko zbyt dużo przeżyło w ostatnich latach dramatycznych momentów. Walka o ustawę o ROD, potem batalia o zachowanie budowanych przez kilka już pokoleń działkowców altan... W tym kontekście nikogo nie powinno dziwić, że ogłoszenie wspomnianego projektu ustawy budzi nasze wielkie obawy.

Zaproponowany w projekcie ustawy program ułatwiania inwestycji mieszkaniowych oraz innych -towarzyszących, może oznaczać łatwe przejmowanie terenów ogrodów działkowych

ogromny sprzeciw naszych działkowców budzą konkretne zapisy projektu, m.in. ten, stanowiący, że nawet zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego które przeznaczały dany teren pod funkcję zieleni działkowej nie będą, po wejściu proponowanej ustawy honorowane, tzn. nie dadzą gwarancji, że na takim terenie nie powstanie zabudowa zamiast tak potrzebnych, zielonych płuc miasta.

Oddanie w ręce żądnych zysku inwestorów i developerów przestrzeni, w której ludzie mogliby odnaleźć chwile wytchnienia od powszedniej pogoni uważamy za próbę wciśnięcia nas do szufladek kombinatu codzienności, próbę daleką od wartości humanistycznych!

Panie Ministrze!

Odwołując się do niemal 130 już letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce, wnioskujemy o rozszerzenie projektu ustawy o zapisy, które zagwarantują funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce na zajmowanych dotychczas terenach. Tej przestrzeni wypoczynku i zdrowia potrzebują zwłaszcza seniorzy, których odsetek w naszym społeczeństwie systematycznie rośnie. Nie bez znaczenie jest tu również rola jaką Rodzinne Ogrody Działkowe odgrywają w życiu społeczności lokalnych. Nasze miasto, (w którym funkcjonuje aż 11 ROD!) jest doskonałym przykładem tego jak ogrody mogą wpisać się w jego krajobraz i sprawiać by nie tylko piękniej wyglądało ale także by mieszkańcy myśleli o tym skrawku używając pięknego przymiotnika „moja działka", „moja kraina", „moja ojczyzna"!

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 9

Wczoraj 132

W tygodniu 743

W miesiącu 2983

Wszystkich 207620

Kubik-Rubik Joomla! Extensions