Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Często zdarza się, iż do Okręgu w Szczecinie wieloletni działkowcy dzwonią bądź piszą prośby o pisemne potwierdzenie umowy dzierżawy działkowej przez PZD Okręg w Szczecinie bądź Zarząd ROD, w którym użytkują działkę poprzez zawarcie z nimi umowy dzierżawy działkowej argumentując to tym, iż nabyli swoje prawo do działki przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i do dnia dzisiejszego nikt z nimi takiej umowy nie zawarł. 

Zgodnie z art. 66 pkt 2 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w dniu wejścia w życie nowych przepisów w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze dzierżawy działkowej. Podobna sytuacja dotyczy członkostwa w PZD co reguluje art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o ROD wskazując, iż działkowiec który był członkiem PZD przed wejściem w życie nowej ustawy zachowuje swoje członkostwo.

W związku z tym, otrzymana przez działkowca przed laty decyzja przydziału działki bądź uchwała Zarządu ROD w sprawie nadania członkostwa i prawa użytkowania działki w myśl wyżej powołanych przepisów jest dokumentem świadczącym o tym, iż działkowiec taki posiada zawartą umowę dzierżawy działkowej i jest członkiem PZD.

Podsumowując, działkowiec, który nabył prawo do działki przed 2014 r. jest w myśl nowych przepisów działkowcem i członkiem PZD a zatem posiada prawo użytkowania działki, które nie wymaga dodatkowego potwierdzenia w drodze odrębnej umowy dzierżawy działkowej.

Biuro Prawne OZ Szczecin 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 132

W tygodniu 741

W miesiącu 2981

Wszystkich 207618

Kubik-Rubik Joomla! Extensions